Brusselaars zien veel parkieten vliegen

Brusselaars zien veel parkieten vliegen

Brusselaars zien veel parkieten vliegen

Print
In Brussel is er een explosieve toename vastgesteld van parkieten die in het wild rondvliegen.

Veertig jaar geleden vielen er nauwelijks van deze beestjes te bespeuren in de hoofdstad. In 2007 ging het echter al om 7.000 parkieten, dit jaar om 10.000 exemplaren.

De aanwezigheid van de parkieten kan als bedreigend bestempeld worden voor de inheemse vogels en de vleermuizen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overweegt in te grijpen. "Een oplossing zou kunnen zijn om een aantal parkieten te vangen en te steriliseren of doden. Maar dat moet nog effectief blijken om de populatiegroei te kunnen beheren", aldus Olivier Beck van de dienst Leefmilieu bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer in La Capitale.

Nu in het nieuws