Bossen in Ethiopië groeien weer

Ethiopië is terug op weg een bosrijk gebied te worden. Enkele jaren geleden was nog slechts 3 procent van Ethiopië bebost, nu is dat percentage al opgeschroefd naar 9 procent.

drombouts

Door de enorme vraag naar brandhout en akkerland nam het bosgebied in Ethiopië in rap tempo af. Begin vorige eeuw bestond het Oost-Afrikaanse land nog voor een derde uit bossen, enkele jaren geleden was dat nog amper 3 procent.

Maar volgens cijfers van de VN werden in 2007 alleen al 700 miljoen bomen geplant zodat 9 procent van de Ethiopische oppervlakte nu bebost is.

De herbebossing is niet alleen doorgezet in de strijd tegen de klimaatverandering, het straatarme land hoopt ook de landerosie te verminderen en de biodiversiteit te verbeteren.

Vastgoed

Jobs in de regio