Ruzie tussen N-VA en Open Vld na Vlaamse feestdag

Ruzie tussen N-VA en Open Vld na Vlaamse feestdag

Ruzie tussen N-VA en Open Vld na Vlaamse feestdag

Print
Kris Van Dijck, Vlaamse fractieleider van N-VA, wil excuses van Open Vld voor zijn partijgenoot, Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans. Van Dijck vindt de uitspraken van Open Vld-politica Els Ampe tijdens de officiële toespraak van Peumans op de Vlaamse feestdag onaanvaardbaar.

"Hoe Els Ampe de officiële toespraak verstoorde, was totaal respectloos. Wij hebben in het verleden, toen Open Vld'er Marleen Vanderpoorten Vlaamse parlementsvoorzitter was, haar toespraken nooit verstoord, hoewel we het soms niet altijd eens waren met haar invalshoeken, zoals de vraag naar samenvallende verkiezingen."

Lees hier Peumans: "Franstaligen moeten staatshervorming niet vrezen"

Geen aanleiding

"De toespraak van Peumans viel volledig samen met de vijf resoluties die Open Vld mee heeft ondertekend. Er was dan ook geen enkele aanleiding voor dit incident", aldus nog Van Dijck.

Daarom vraagt de N-VA uitdrukkelijk excuses van Open Vld bij monde van voorzitter Alexander De Croo of Vlaams fractieleider Sven Gatz.

Reputatie

Toen Peumans zondag tijdens zijn toespraak sprak over de Vlaamse identiteit en de Vlaamse natievorming, riep Ampe vanuit de zaal: "Hou op, u besmeurt de reputatie van de Vlamingen met uw nationalisme".

Peumans ging ongestoord verder en het protest werd in de kiem gesmoord. Achteraf lichtte Ampe, fractieleidster van Open Vld in het Brussels parlement, haar uitval toe. "Dit zou een feest moeten zijn en de parlementsvoorzitter zou van zijn toespraak een open en warme boodschap moeten maken. Maar Peumans doet alsof hij op een N-VA-congres staat", aldus Ampe.

.

Nu in het nieuws