Lezersvraag: Is Record Bank wel te vertrouwen?

Print
Ik wil een termijnrekening openen bij Record Bank. Kunt u me zeggen of deze bank solvabel is? Is er bij een eventueel faillissement een garantie van 100.000 euro per persoon. Is het mogelijk om op internet zelf zo'n informatie op te zoeken?

Record Bank maakt deel uit van de groep ING. De instelling verdeelt haar producten via een netwerk van zelfstandige agenten. Dit in tegenstelling tot de moedermaatschappij, die met loontrekkend personeel in haar kantoren werkt.

Record Bank wordt net als de andere Belgische banken en spaarbanken gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Voorts is er controle door een bankrevisor. En is er nog een interne controle.

Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat Record Bank problemen zou hebben.

Mocht u het desondanks niet betrouwen, dan kan u altijd uw inlagen bij de bank beperken tot 100.000 euro. Dit is het bedrag dat u minstens terug krijgt mocht de instelling toch over de kop gaan. Het Beschermingsfonds en de Belgische overheid staan daarvoor garant.

De lijst met instellingen die van de garantie van het Beschermingsfonds genieten kan u hier vinden.

JVG

.

Nu in het nieuws