Lezersvraag: Laat ik Lift Multisecurity vervroegd terugbetalen?

Print
Ethias biedt aan om Lift MultiSecurity 07/2008 nu al terug te betalen tegen zowat 77% van de nominale waarde. Het alternatief is wachten tot de einddatum in 2016 en dan 100% krijgen. Wat zijn de risico's?

Ethias gaf in 2008 twee spaarverzekeringen (Lift MultiSecurity 04 en 07/2008) uit die liepen tot 2016. De terugbetaling van het startkapitaal op de eindvervaldag werd daarbij gewaarborgd. Die garantie werd gegeven door de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers.

Toen Lehman in de herfst van 2008 over de kop ging, verdween meteen ook de garantie. Daarop besliste Ethias vrij snel om de garantie - goed voor 120 miljoen euro in totaal - over te nemen.

Ethias biedt haar klanten nu echter al de mogelijkheid ten gelde te maken en niet te wachten tot de eindvervaldag. In dat geval krijgen ze 779,48 euro bij intekening in april 2008 en 772,40 euro bij intekening in juli 2008.

Ethias handhaaft dit aanbod tot en met 10 september. Wie er niet op ingaat, moet zijn contract houden tot de einddatum.

De consumentenorganisatie Test-Aankoop raadt aan niet in te gaan op het aanbod omdat men te veel moet prijsgeven. Wie meedoet, moet immers al een belegging vinden die netto 4,75% opbrengt tot in 2016, wat overeenkomt met zowat 5,60% bruto.

Dus is het beter te wachten tot de eindvervaldag, luidt het advies.

JVG

MEEST RECENT