Wachtlijsten voor zomeropvang worden langer

Wachtlijsten voor zomeropvang worden langer

Wachtlijsten voor zomeropvang worden langer

Print
Heel wat gemeenten zouden niet voldoende zomeropvang kunnen aanbieden voor kleuters en jonge kinderen. Dat laat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in een nieuwsbrief weten.

De VVSG organiseerde in juni een rondvraag bij 308 gemeentebesturen. Nadien bleek dat van de 40 respondenten maar liefst 40 procent tijdens de zomermaanden geconfronteerd wordt met infrastructuurproblemen of personeelstekorten. Vooral in de eerste twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus zouden er zich problemen stellen.

Volgens Ann Lobbijn van de VVSG zijn er in Vlaanderen op 1.000 kinderen maar 36 opvangplaatsen voorzien. Het feit dat de Vlaamse regering pas in april besliste om de extra middelen voor vakantieopvang dit jaar niet toe te kennen, maakt het er volgens haar niet makkelijker op.

Lobbijn geeft aan dat de gemeentebesturen structureel meer middelen moeten krijgen. Ook meent ze dat er een nauwere samenwerking moet komen tussen de buitenschoolse opvang die Kind en Gezin erkent en andere initiatieven zoals de Grabbelpas en speelpleinwerking.

.

Nu in het nieuws