Colruyt en boeren oneens over castratie biggen

Colruyt en boeren oneens over castratie biggen

Colruyt en boeren oneens over castratie biggen

Print
Het voornemen van de warenhuisketen Colruyt om vanaf 1 januari alleen nog vlees te verkopen van varkens die niet gecastreerd zijn, heeft de landbouworganisaties op hun paard gezet. De Belgische boeren zijn hier immers niet klaar voor.

Momenteel worden de varkens nog gecasteerd. Dat gebeurt omdat het vlees anders een sterke en onprettige geur krijgt.

Vanuit de hoek van het dierenwelzijn ligt de praktijk echter onder vuur omdat de castratie onverdoofd gebeurt. Het alternatief, waarvoor Colruyt nu overstag gaat, is over te gaan naar inspuitingen en chemische castratie.

Stunt

Een commerciële stunt, reclameert de Boerenbond. "Colruyt miskent de complexiteit van de varkenshouderij."

"Momenteel levert een varkenshouder zijn slachtrijpe varkens aan het slachthuis. Hij weet niet via welk kanaal het vlees bij de consument terecht zal komen. De eenzijdige beslissing van Colruyt betekent dat de varkenshouders nu van bij de start duidelijk moeten weten of hun varkens via de Colruyt of via andere kanalen zullen gecommercialiseerd worden. De boer wordt van bij de opstart met handen en voeten gebonden aan één distributieketen, wat ongewild leidt tot integratie en de familiale varkenshouderij onder druk zet", zegt de landbouworganisatie nog.

Onderschat

De Boerenbond kloeg samen met het Algemeen Boerensyndicaat de problematiek aan bij Colruyt. Na afloop van het gesprek liet de Boerenbond weten dat "de directie van Colruyt toegeeft dat ze de gevolgen van haar beslissing misschien verkeerd heeft ingeschat. Ze toonde begrip voor de gesignaleerde problemen en engageerde zich om in overleg met de landbouworganisaties een evaluatie te maken van de mogelijke gevolgen van haar beslissing."

Verwonderd

Colruyt zegt dan weer verwonderd te zijn zich over de ontstemde reactie van de boerenorganisaties "omtrent onze keuze om varkens niet langer te castreren. Deze beslissing is er inderdaad in eerste instantie gekomen vanuit onze bekommernis om het dierenwelzijn, maar uiteraard hebben we vooraf grondig getest wat de impact zou zijn voor alle betrokkenen in de keten. Uit deze testen bleken enkel voordelen. Voor de dieren, maar ook qua opbrengsten voor de boeren. Testen bij 2.600 biggen leert dat hun groei hoger ligt dan bij gecastreerde dieren. Bovendien tonen de testen aan dat de vleeskwaliteit constanter is en dat de dieren door niet te castreren magerder vlees hebben en is er minder risco op ontstekingen. In de komende weken en maanden zullen we met de boerenorganisaties, de kwekers en de slachthuizen verder overleggen en blijven evalueren.

JVG

.

Nu in het nieuws