Vluchtelingenorganisaties naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe asielwet

Vluchtelingenorganisaties naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe asielwet

Vluchtelingenorganisaties naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe asielwet

Print
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Franstalige Liga voor Mensenrechten stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe asielwet.

Die wet geeft “meervoudige asielzoekers”, die eerder al twee asielaanvragen hadden ingediend maar waren afgewezen, vanaf hun derde verzoek geen recht meer op materiële opvang in de centra van Fedasil. Hierdoor wilde het parlement proceduremisbruik tegengaan. In 2009 was 25% van alle asielaanvragen meervoudig, soms werden tot 27 aanvragen ingediend om in België te kunnen blijven.

Buitensporig

De vluchtelingenorganisaties willen dat het Grondwettelijk Hof die wet vernietigt omdat ze “buitensporig” is. “In 2009 werd één op de twee meervoudige aanvragen door de Dienst Vreemdelingenzaken doorgestuurd voor behandeling naar het Commissariaat-generaal.

Dat betekent dat er in minstens de helft van de zaken geen proceduremisbruik was. De nieuwe wet is buitensporig omdat ze alle meervoudige asielaanvragers straft, terwijl er slechts in de helft mogelijk misbruiken zijn. En dat terwijl deze mensen uit gebieden komen zoals Rusland, Irak, Afghanistan”, zo luidt het.

Ook de bepaling dat asielzoekers die het te bont maken in de opvangcentra tijdelijk van die hulp worden uitgesloten, gaat volgens de organisaties te ver.

Het Grondwettelijk Hof beslist later.

Meer informatie over deze maatregelen van de regering-Leterme vindt u op de expertensite van John De Wit.

JDW

MEEST RECENT