557 Belgen kregen microkrediet

557 Belgen kregen microkrediet

557 Belgen kregen microkrediet

Print
557 Belgen die via het normale circuit geen lening konden krijgen, werden in 2009 uiteindelijk geholpen via de mogelijkheid van een microkrediet. Het waren er 69% meer dan in 2008.

Er zijn drie soorten van microkrediet. Het eerste is een lening voor mensen die zich als zelfstandige pogen te vestigen. Zij kunnen tot 12.500 euro lenen tegen een rentevoet van 5%. Een waarborg is niet nodig. Het tweede is een consumentenkrediet voor particulieren, waarmee de levensomstandigheden kunnen worden verbeterd. Bijvoorbeeld via het renoveren van een woning. Hier kan tot 10.000 euro worden geleend tegen 5%. Het derde geldt alleen in het Brusselse gewest. Daar kan men een beperkt bedrag lenen om energiebesparende investeringen te doen.

Dergelijke kleine kredieten worden door bankiers afgestoten. Ze zijn te duur in behandeling. De vaste kosten (onderzoek, dossierkosten,...) dat ze alleen te verantwoorden zouden zijn via een erg hoge intrestvoet. Bovendien ligt het risico op wanbetaling een pak hoger dan bij een klassiek krediet.

Hefboom

Om de doelgroep voor dit soort leningen toch niet uit de boot te laten vallen, zijn Hefboom (in Vlaanderen en Brussel) en Crédal (in Brussel en Wallonië) gestart met microkredieten.

"Het moet gaan om mensen met een project, die toch niet bij een bank aan de bak komen", zegt Bernard Horenbeek van Crédal. "Wie gewoon bij ons komt omdat hij financiële problemen heeft, kunnen we niet helpen."

Lang niet iedereen kan dan ook worden geholpen. Crédal kreeg vorig jaar 1.080 vragen om een krediet voor beroepsdoeleinden, bijvoorbeeld voor mensen die wensten te lenen om een auto te kopen om hun activiteit te kunnen doen. Uiteindelijk werden er maar 58 kredieten toegestaan. Voorts werden via Crédal 378 leningen voor persoonlijk gebruik en 96 kredieten voor energiebesparende investeringen toegestaan.

In Vlaanderen kreeg de organisatie Hefboom 267 vragen voor een beroepskrediet. Uiteindelijk werden er hier 26 toegestaan.

Het geld van de lening komt overigens van het Participatiefonds. Hefboom staat in voor de opmaak van het dossier. Voorts zorgt de organisatie voor een begeleiding van de kredietnemer in de loop van het dossier. Het krijgt hiervoor sponsoring van Dexia Foundation.

Actief

"Na één jaar is nog 75% van onze kredietnemers professioneel actief, finaal nog 66%", zegt gedelegeerd bestuurder Dirk Dalle van Hefboom. "Dit betekent echter niet dat alle afhakers hun lening niet afbetalen." Uiteindelijk loopt het met 12% van de leningen fout.

JVG