1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Appartementswet op 1 september van kracht

De nieuwe appartementswet wordt op 1 september van kracht, zo blijkt uit het staatsblad. Door deze nieuwe wet kunnen mede-eigenaars in appartementsblokken voortaan deelverenigingen per blok oprichten, ze krijgen ook meer rechten tegenover hun syndicus.

jdewit

De Algemene Vergadering moet voortaan door een mede-eigenaar worden voorgezeten en niet langer door een syndicus, het aantal volmachten om te stemmen wordt gevoelig beperkt en de regeling voor het quorum op algemene vergaderingen van mede-eigenaars verandert.

Alle documenten moeten op verzoek van een mede-eigenaar in de taal van de streek beschikbaar gesteld worden ook als de appartementsblok voor drie vierde in handen is van Russen, de syndicus moet voortaan een boekhouding opmaken en de beginselen van goed bestuur doen hun intrede in deze sector.

In België woont een derde van de bevolking in appartementen. De nieuwe wet is voor vele mensen dus heel belangrijk.

Lees meer op de

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER