Huiszoekingen bij Danneels en aartsbisdom: "Geen geheime opslagplaats"

Het gerecht van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij kardinaal Godfried Danneels. Daarnaast is het parket ook binnengevallen in het aartsbisschoppelijk paleis en de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. De huiszoekingen hebben te maken met een pril onderzoek naar kindermisbruik binnen de kerk door verschillende personen.

kscherpenberg

Volgens parketwoordvoerder Jos Colpin is er geen "opslag van dossiers" gevonden. "We hebben wel een heel aantal archiefstukken tijdelijk in beslag genomen om na te gaan of daar elementen inzitten van eventuele pedofilie."

Tijdens de huiszoekingen in het paleis en de kathedraal werden ook breekijzers gebruikt en werd er in muren geboord.

Doofpot

De huiszoekingen gingen om 11 uur donderdagmorgen van start. De speurders waren op zoek naar bewijsstukken voor feiten van kindermisbruik door verschillende personen binnen de katholieke kerk. Onlangs werd een dossier geopend bij het parket van Brussel, niet na een klacht, maar na verklaringen over oude feiten.

Het parket wilde nagaan of er in het aartsbisdom documenten te vinden zijn waarvan de commissie-Adriaenssens nog geen weet heeft en of er dus sprake is van een doofpotoperatie. Dat blijkt voorlopig dus niet het geval.

Een bron had het Brusselse gerecht getipt over een geheime bergplaats met documenten in het aartsbisschoppelijk paleis. Kardinaal Danneels had eerder gezegd dat er geen was en ook het verdere onderzoek leverde niets op. Danneels werd donderdag meegenomen naar het aartsbisschoppelijk paleis en de kathedraal om te tonen waar er eventueel dossiers verborgen zouden kunnen zitten.

Danneels

De woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels heeft bevestigd dat er ook bij de vroegere aartsbisschop gezocht is. Danneels is nog niet verhoord. "Zijn computer werd meegenomen", zegt zijn woordvoerder Hans Geybels. "De kardinaal vindt dat de rechtsgang zijn normaal verloop moet kennen, hij heeft daar niets op tegen."

"Iedere priester heeft een apart dossier. Ik vermoed dat de speurders die zijn komen halen", aldus Geybels.

Adriaenssens

Er is ook een huiszoeking geweest bij de commissie-Adriaenssens, die belast is met het onderzoeken van klachten over seksueel misbruik door geestelijken. Daarbij werden 475 dossiers in beslag genomen. Er werd ook gesnuffeld in de Sint-Romboutskathedraal.

Peter Adriaenssens zelf betreurt de gang van zaken. Hij benadrukt dat er afspraken gemaakt werden met de procureurs-generaal om deze dossiers in alle discretie te behandelen.

Lees ook: Adriaenssens: "Wij zijn geschokt, slachtoffers zijn in paniek"

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER