"Verlaging loonkosten kan 70.000 banen creëren"

Als we de Belgische loonkosten laten dalen tot het niveau van onze buurlanden, kunnen we 60.000 tot 70.000 bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Dat zeggen de Leuvense professoren Joep Konings en Filip Abraham in een studie in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

jvangeyte

Om onze loonkosten binnen de perken de houden, werd in 1996 de wet op het concurrentievermogen gestemd. Ze heeft tot doel de Belgische loonkosten op het gemiddelde te houden van die in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Dat neemt niet weg dat de Belgische loonkosten sindsdien sterker zijn gestegen. Per gewerkt uur liggen ze nu 3,5% boven het gemiddelde van onze buurlanden.

Het gaat hierbij niet om de nettolonen van arbeiders en bedienden, maar om de totale som die een werkgever moet betalen om een werknemers in dienst te houden. Dus inclusief sociale lasten.

De studie leert dat een stijging van de loonkosten met 1% een negatief gevolg heeft voor de werkgelegenheid. In heel de privésector zou die immers met 0,44% afnemen, in de industriële sector bedraagt de terugval van de werkgelegenheid zelfs 0,52%.

JVG

Nu in het nieuws