RVA-personeel wil sneller politiehulp

De directie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, beter bekend als de RVA, pleegt overleg met de politie over het toenemend aantal gevallen van agressie tegen personeelsleden. In maart van dit jaar werden 38 klachten genoteerd van verbaal en fysiek geweld tegen RVA-ambtenaren door mensen die niet akkoord gaan met hun schrapping of schorsing.

ikerremans

In de meeste kantoren zijn intussen alarmknoppen geïnstalleerd en in de grootste bureaus van Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi houden bewakingsagenten de wacht. Omdat die maatregelen blijkbaar niet volstaan, worden nu concrete afspraken gemaakt tussen de centrale directie van de RVA en de politie.

”In Antwerpen verloopt die samenwerking met de politie al vlot. Als we bellen is er meestal binnen de paar minuten een patrouille ter plaatse”, zegt directeur Dirk Van Cappellen van de RVA in Antwerpen. Maar dat is blijkbaar niet overal het geval.

De RVA bezorgde vorig jaar 1.309.930 mensen een uitkering. Dat is tien procent meer dan in 2008. In 176.028 dossiers werd een beslissing genomen in het nadeel van de werkloze. En 105 langdurig werklozen werden geschrapt. ”Mensen die zoiets te horen krijgen, reageren soms erg agressief”, zo luidt het. Dat gaat van in het gelaat spuwen, slaan, vernieling van meubilair tot doodsbedreigingen.

TG

Nu in het nieuws