Bossuyt: "Europese Hoven moeten gereserveerder zijn"

Tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement (EP) riep de voorzitter van het Belgische Grondwettelijke Hof, Marc Bossuyt, gisteravond op tot meer gereserveerdheid bij de Europese Hoven van Luxemburg en van Straatsburg, zeker nu de Europese Unie als geheel wil toetreden tot het Europees Mensenrechtenverdrag van Straatsburg.

Bossuyt was uitgenodigd door de Commissie Mensenrechten van het Europees Parlement nadat hij in een interview met deze website flinke kritiek had gespuid op de werking van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Té activistisch

Hij vond dat dit Hof zijn boekje behoorlijk te buiten gaat in asielzaken. Het is té activistisch, het zet zich op de stoel van de nationale instanties die over een asielverzoek moeten oordelen en beslist dus in hun plaats, het legt voorlopige maatregelen op en eist dat die onmiddellijk worden uitgevoerd.

Volgens Bossuyt is dat allemaal niet de bevoegdheid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Want die taken staan niét in het mensenrechtenverdrag. Bossuyt meende dat Straatsburg alleen maar nationale wetten mag toetsen aan het mensenrechtenverdrag.

Dezelfde evolutie zag Bossuyt in de rechtspraak over werkloosheidsvergoedingen die voor Straatsburg “een eigendomsrecht” zijn. “Karl Marx is er nooit in geslaagd om zo’n revolutie te ontketenen”, zegde Bossuyt in het interview.

Afbakening

Hij wees er in het EP op dat de hoven van Luxemburg én Straatsburg dubbel ondergeschikt zijn: ondergeschikt aan de verkozen beleidsmakers van de nationale staten én ondergeschikt aan de nationale Grondwettelijke Hoven. Straatsburg wil dat wel eens vergeten. En nu dreigt ook Luxemburg dat te doen.

Bossuyt vreesde dat het in de toekomst mogelijk is dat éénzelfde mensenrecht door de hoven van Luxemburg en Straatsburg verschillend wordt geïnterpreteerd. Hij pleitte voor een duidelijke taakafbakening tussen die hoven. Hij vreesde eveneens dat de nationale grondwettelijke hoven wel eens buiten spel gezet kunnen worden door Luxemburg. En dan doemt het gevaar van een ‘gouvernement des juges’ op, een regering van rechters.

Het interview met de kritiek van Bossuyt leest u op de expertensite van John De Wit

JDW

Nu in het nieuws