Wijkagent moet moslimfundamentalisme leren herkennen

Wijkagent moet moslimfundamentalisme leren herkennen

Wijkagent moet moslimfundamentalisme leren herkennen

Print
Alle wijkagenten krijgen een handig boekje waardoor ze radicalisering en extremisme in hun buurt onmiddellijk kunnen herkennen. De federale politie wil daarvoor een project (“Coppra”) van de Antwerpse stadspolitie veralgemenen. Dat liet ze weten bij de voorstelling van haar jaarverslag voor 2009.

Coppra wil dat de gewone inspecteur (patrouilleur én wijkagent) de radicalisering (van moslims, milieu-activisten, anarchisten, Basken e.d.) in zijn omgeving onmiddellijk leert herkennen. De filosofie is dat niet alleen gespecialiseerde eenheden van politie en inlichtingendiensten terrorisme en radicalisme moeten bestrijden, maar vooral inspecteurs aan de basis. Zij zijn de ogen van de politie. Voor hen komt er een boekje met een serie vlaggen en symbooltjes van terroristische en extremistische groepen, die ze kunnen herkennen op stickers op auto’s en in winkels. In Antwerpen hebben al zo’n 200 inspecteurs een opleiding van 2 tot 4 uur gekregen. De federale politie wil tijdens het Europees Voorzitterschap in de laatste helft van dit jaar dit project op Europees niveau aankaarten.

Bovendien wil ze in die periode Airpol oprichten. Dat wordt een internationale politiedienst om in Europa alle politievraagstukken in verband met de luchtvaart te bestuderen en te begeleiden. Dat gaat dan over diefstallen door personeelsleden van de luchthaven, rampenmanagement, terrorisme, controles op wie binnenkomt, de strijd tegen illegalen, uitdelen van badges om de luchthavens binnen te komen en dergelijke.

Omdat België via zo’n 100 kleinere toeristische luchthaventjes, die nog niet door de federale politie gecontroleerd worden, steeds meer illegalen en drugs binnenkrijgt, heeft de federale politie in 2009 een AVIA-project opgericht om ook die periodisch te controleren.

Gerechtelijk directeur Paul Van Thielen liet weten dat de gerechtelijke labo’s steeds meer vragen binnenkrijgen. Momenteel handelen de 300 burgers op die labo’s zo’n 200 verzoeken per dag af en dat aantal stijgt nog altijd. Het gaat dan om opname en analyse van sporen en vingerafdrukken op plaatsen waar misdrijven werden gepleegd. Alleen het aantal labo-onderzoeken steeg vorig jaar met de helft tot 8.868.

In 2009 wilden 25.000 mensen bij de politie werken. In totaal werden er 2.018 aangeworven. België telt nu 47.850 politiemensen.

JDW

Nu in het nieuws