"De overheid moet op dieet, niet de mensen"

Print

De overheid moet op dieet, niet de mensen

In nauwelijks twee jaar tijd is Annemie Turtelboom uitgegroeid van een eerder anoniem parlementslid tot een van de toppolitici van België. Faut le faire!

Tussen 12 en 13 uur kon u haar aan de tand voelen tijdens een chatsessie op onze website. Meteen sloot het Open Vld-kopstuk de reeks van chats af met de Antwerpse Kamerlijsttrekkers.

Dit waren enkele vragen:

> Zal Open VLD in een coalitie stappen die belastingsverhogingen gaat doorvoeren?

"Open Vld wil geen belastingverhoging op sparen, werken of investeren. De overheid moet op dieet, niet de mensen."

> Hoe kan de overheid zelf bijdragen aan de besparingen?

"Wij willen de Senaat afschaffen, geen staatssecretarissen meer, de kabinetten moeten met een derde worden afgeslankt en politici moeten zelf ook inleveren. Iedereen moet bijdragen, zeker wij."

> Is op N-VA stemmen geen betere garantie dat er effectief iets verandert?

"Stem op ons als je wil dat we de komende jaren de juiste besparingsbeslissingen nemen, zodat ons budget terug in evenwicht is, er jobs gecreëerd worden en de pensioenen op die manier betaalbaar blijven."

> Hoe beoordeelt u uw beleid op gebied van veiligheid en criminaliteit?

"Ik ben fier op beslissingen zoals de invoering van de nultolerantie en de acties tegen wapen- en drugshandel. Het ene werkt op korte termijn, het andere op langere termijn."

> Moet er niet dringend werk gemaakt worden van een beter spreidingsplan van asielzoekers, zodat de OCMW's in de grote steden wat worden ontlast?

"Voor asielzoekers moet er materiële opvang zijn, geen financiële. Als die goed gespreid is in ons land, gecombineerd met een snelle procedure dan heb je een streng maar rechtvaardig beleid."

> Wie ziet u het liefst premier worden? Bart De Wever of een Franstalige?

"Van mij mag er gerust eens een Franstalige premier komen."

Bekijk een overzicht van alle chatsessies!

Wie kon u het meest overtuigen en verdient op 13 juni uw stem?

Herlees de integrale chatsessie:Minister

Tussen 2003 en 2007 zetelde de Puurse in het federaal parlement, maar bij de verkiezingen van 2007 raakte ze niet herverkozen.

Gelukkig was de partijtop haar genadig en verwierf ze een plek in de regering Leterme-I als minister van Asiel en Migratie. Als nieuwbakken bestuurster had ze het meteen al niet onder de markt, want het kwam tot een maandenlange ruzie over het asielbeleid met haar Franstalige collega's Marie Arena en Joëlle Milquet.

Taai maar niet hardvochtig

In plaats van opzij geschoven te worden na de lange impasse in het dossier, werd zij door haar partij beloond en schopte ze het na de herschikking van de regering in juli 2009 tot minister van Binnenlandse Zaken. Daar kreeg ze meteen moeilijke dossiers als de treinramp in Buizingen en de rellen in Anderlecht op haar bord.

Tijdens haar relatief korte bestuursperiode toonde Turtelboom aan dat ze een taaie, rechtlijnige, maar geen hardvochtige vrouw is.

.

Nu in het nieuws