"Oppassen met 'stapjes in de goede richting'"

Het mag duidelijk zijn dat de verkiezingen maar rond één thema draaien, met name het communautaire. De ruime meerderheid van de vragen die tijdens de chatsessie op onze redactie werden gesteld aan VB-lijsttrekker Gerolf Annemans gingen daar dan ook over.

Jrosquin

Dit waren enkele vragen.

> Is het niet realistischer om geleidelijk aan naar onafhankelijkheid te evolueren (zoals Bart De Wever voorstelt) in plaats van het meteen door te voeren?

Annemans: "We moeten oppassen met 'stapjes in de goede richting'. Die zijn in alle vorige staatshervormingen uitgedraaid op Vlaamse toegevingen die onomkeerbaar waren, zoals destijds met de Volksunie die meewerkte aan de creatie van het derde gewest, Brussel."

> U wilt de splitsing van België afdwingen, maar wat als de Franstaligen gewoon 'Non' zeggen?

"Het is onze taak om Vlaanderen bewust te maken dat we de 'ordelijke opdeling' van België in alle rust moeten voorbereiden. Anders zal het status quo blijven, wat voor Vlaanderen op korte termijn catastrofaal zal zijn."

> Wat vindt u van het voorstel om Vlaanderen samen te voegen met Nederland?

"Ik ben in eerste instantie voor een onafhankelijk Vlaanderen. Nadien ben ik voorstander om een confederaal model op te starten met Nederland, waarbij we heel veel dingen samen doen."

> Wat vindt u van de overstap van Siegfried Bracke naar de politiek?

"De figuur Siegfried Bracke wordt nog een zeer interessant object voor mij in de komende politieke jaren. Ik verkneukel mij al op de debatten in de Kamer na 14 juni."

Bekijk de planning van de verschillende chatsessies

Herlees de integrale chatsessie:

Brulboei

Wie Vlaams Belang zegt, denkt doorgaans spontaan aan Filip Dewinter, nog steeds de enige echte kopman bij Vlaams Belang. Een andere Antwerpse 'compagnon de route' van het eerste uur, die nog steeds van kapitaal belang is voor de extreem-rechtse partij, is Gerolf Annemans.

Annemans staat bekend als een brulboei die al sinds 1987 voor animo zorgt in de Kamer met zijn gevatte tussenkomsten. Verschillende politieke verslaggevers vinden echter dat er stilaan sleet op zijn formule begint te komen en menen zelfs tekenen van moeheid bij hem waar te nemen.

MEER OVER Gerolf Annemans

Nu in het nieuws