Sabam ziet inkomsten 9% zakken

Sabam heeft vorig jaar maar 107,434 miljoen euro aan auteursechten geïnd. dat was 9,4% minder dan in 2008. Toen was er ook al een daling met 5,7%.

Sabam schrijft de terugval vooral toe aan een terugloop van de mechanische rechten. Dit zijn de bedragen die bij het persen van cd's worden betaald. Nu er steeds meer mensen muziek van het internet halen, wordt de betaling van auteursrechten omzeild.

De mechanische rechten daalden van 101,468 miljoen in 2008 naar 77,141 miljoen euro in 2009. Dat is een terugval met zowat 24 miljoen euro. In 2007 inde Sabam trouwens nog 115,114 miljoen euro.

"Het is hoog tijd om een oplossing te vinden om het illegaal downloaden van internet aan te pakken want de muzieksector gaat zijn ondergang tegemoet wat culturele creaties betreft. Overal is muziek te horen, veel meer dan vroeger, maar de auteurs strijken minder inkomsten op dan 10 jaar geleden omdat de geïnde rechten verwaarloosbaar zijn. De markt is in handen gevallen van de telefoonoperatoren, die geen rechten betalen", zei algemeen directeur Christophe Peeters op de algemene vergadering van de vereniging.

Uitbetaling

Peeters zei voorts dat 85% van de auteursrechten die in 2008 werden geïnd al datzelfde jaar of in 2009 terugvloeiden naar de kunstenaars en muzikanten. Hij reageerde daarmee op de kritiek dat Sabam de gelden te lang houdt om de intresten op te strijken.

Sabam hield vorig jaar gemiddeld 12,9% commissieloon af op de premies die het inde. Bij de organisatie werken 260 mensen.

JVG

Nu in het nieuws