Kinderen luisteren best naar moeder

Kinderen luisteren nog steeds het beste naar hun moeder. Zelfs als de vader een erg betrokken papa is. Dat blijkt uit een rondvraag van de Christelijke Mutualiteit.

mgeysmans

Huisregels worden in gezamenlijk overleg tussen de ouders opgesteld. Toch weegt mama's woord heel wat meer dan dat van papa. Volgens het onderzoek luisteren kinderen zelfs twee keer zo goed naar moeders dan naar de papa. Volgens de onderzoekers is dit resultaat niet verwonderlijk. Vrouwen zijn nog steeds het meest betrokken bij de opvoeding en zullen altijd de meeste invloed uitoefenen op het dagelijkse leven. Kinderen merken dat ook, en zullen hun moeder als een groter gezag aanschouwen dan hun vader.

NIET TE MISSEN