8.862 illegalen geregulariseerd tot begin mei

In de eerste vier maanden van 2010 werden 8.862 illegalen geregulariseerd om humanitaire redenen. Dat deelde de Dienst Vreemdelingenzaken mee. In heel 2009 kregen 14.830 illegalen een verblijfsvergunning om humanitaire redenen.

fvangarderen

In de eerste vier maanden van 2010 telde de Dienst Vreemdelingenzaken 19.011 aanvragen voor regularisatie. Maar om hoeveel illegale personen het gaat, kan pas na de behandeling van de aanvraag worden meegedeeld. In de cijfers van de aanvragen kunnen immers ook dubbeltellingen zitten.

Tussen augustus 2009 en april 2010 kreeg de Dienst Vreemdenlingenzaken 28.351 aanvragen binnen. De collectieve regularisatie startte op 15 september en liep tot 15 december, maar nog vele dossiers kwamen later binnen. Daardoor is het aantal aanvragen nu hoger dan de vorige jaren.

Het aantal regularisaties om medische redenen zit niet in deze cijfers.

Uiteraard lopen de regularisaties in de periode van lopende zaken gewoon door, omdat het gaat om de uitvoering van een eerder genomen beslissing.

Meer over de collectieve regularisatie vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Vastgoed

Jobs in de regio