"Israëlische soldaten schoten uit zelfverdediging"

Israëlische soldaten schoten uit zelfverdediging

"Israëlische soldaten schoten uit zelfverdediging"

Print
Het Forum der Joodse Organisaties betreurt het verlies aan mensenlevens aan boord van het Turkse schip met hulpgoederen voor Gaza, maar legt de verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij de actievoerders en mensenrechtenorganisatie IHH.

"De zogenaamde 'vredesactivisten' hebben doelbewust en gericht aangestuurd op een confrontatie met de Israëlische marine op volle zee", zegt Hans Knoop van het Forum. "Daarbij werd hevig geweld tegen de Israëlische militairen ingezet."

"Israëlische soldaten riskeerden in een aantal gevallen door de 'vredesactivisten' daadwerkelijk te worden gelyncht. Met loden pijpen en steekwapens stortten grote aantallen 'vredesactivisten' zich op de militairen. Daarbij werden in twee gevallen ook de vuurwapens van de soldaten buit gemaakt waarmee de actievoerders het vuur op de Israëli's openden die uit pure zelfverdediging moesten terugschieten."

Het Forum verwerpt tenslotte "het valse beeld dat veelal in de media wordt geschetst als zou de bevolking van Gaza door de Israëlische blokkade in een acute noodsituatie terecht zijn gekomen".

.

Nu in het nieuws