Tevredenheidsonderzoek

Print
Olen - Hoe tevreden is de Olenaar over de dienstverlening en het beleid van de gemeente? Dat wil het Olense gemeentebestuur uitvissen.

Het bureau Field Quality Control is door de pottengemeente aangesteld om dit onderzoek uitvoeren. Het bureau is gespecialiseerd in marktstudies op maat. De verwerking van de gegevens verloopt anoniem.

Het gemeentebestuur wil uitvissen hoe belangrijk de Olenaars de beleidsdomeinen vinden waarop Olen actief is. Verder peilt het bestuur naar de tevredenheid van zijn onderdanen. Tot slot wil het gemeentebestuur lessen trekken uit het onderzoek.

Ondervraging van de Olenaars gebeurt ofwel telefonisch ofwel tijdens een bezoek aan het sociaal huis in Sint-Jozef-Olen. Het start in juni en zal verschillende weken doorlopen.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio