Vooral beroepspolitici zijn kandidaat bij verkiezingen

Politoloog Bart Maddens en zijn team onderzochten wie de Vlaamse kandidaten voor de komende verkiezingen zijn en vergeleken ze met de vier vorige verkiezingen.

ssimons

De gemiddelde kandidaat is nu 44,3 jaar en daarmee komt een einde aan de stelselmatige verjonging vanaf 2003. De sp.a heeft de jongste kandidaten (42,1 jaar), het VB de oudste (47,4 jaar). De kandidaten van de N-VA zijn het best gespreid over de leeftijden.

Vrouwen tekenen voor 24,5% van de lijsttrekkers. Groen heeft er de meeste (4 op de 7), Vlaams Belang de minste (0 op de 7). De vrouwelijke kandidaten zijn jonger (43,5 jaar) dan de mannelijke (45 jaar).

Beroepspolitici

De beroepspolitici vormen met 31,1% de grootste groep onder de kandidaten, gevolgd door bedienden en kaderleden (24,4%) en zelfstandigen (17,3%). Er staan steeds minder arbeiders op de lijst, nu nog amper 2,6% van de kandidaten. De meeste arbeiders vond je vroeger op de VB-lijsten, nu bij LDD (7,1%). Sp.a heeft 2,3% arbeiders onder zijn kandidaten. Het VB heeft dan weer de meeste niet-actieven (20,8%) op zijn lijsten.

Liefst de helft van de plaatsen op de lijsten is ingenomen door een gemeentelijk mandataris. Bij CD&V loopt dit aantal zelfs op tot 73,7% van de kandidaten en dat aantal stijgt nog verder.

Vervlechting

De vervlechting tussen de federale en de gewestelijke verkiezingen wordt almaar groter. Nu is al 78% van de leden van het Vlaams Parlement kandidaat voor de federale verkiezingen, in 2007 was dat nog maar 62,5%.

Alle Vlaamse ministers van de federale regering, alle ministers van de Vlaamse regering en de drie Nederlandstalige leden van de Brusselse regering zijn kandidaat voor de verkiezingen van 13 juni. CD&V heeft het hoogste aantal nationale mandatarissen op zijn lijsten (33,3%).

En ook oude kandidaten worden gerecycleerd: 62,8% van de huidige kandidaten was dat ook al in 2007 of 2009. Vooral sp.a, Groen! en VB vallen terug op oude kandidaten.

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER