Eindelijk oplossing voor kringlooppark te Zoersel

Print
Antwerpen - De deputatie van de provincie Antwerpen heeft zijn goedkeuring gegeven aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Kringlooppark' te Zoersel. 'De gemeente Zoersel biedt een mooie oplossing voor een vergissing uit het verleden', aldus gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Koen Helsen (Open Vld).

'In het verleden werd de plaats waar nu het kringlooppark staat gebruikt als stortplaats. Bij de opmaak van het gewestplan in de jaren zeventig werd een verkeerd perceel ingekleurd als stortplaats, terwijl de echte stortplaats de stempel landschappelijk waardevol agrarisch gebied kreeg'.

Met de opmaak van het RUP wordt dat euvel rechtgezet en de locatie van het kringlooppark ingekleurd als zone voor openbaar nut. Alle constructies en verhardingen mogen behouden blijven, maar uitbreiding wordt niet toegestaan.

Waardevolle zone

Om een goede inpassing in de groene omgeving te garanderen, wordt een buffer opgelegd met een groenscherm van vijf meter. Op lange termijn is er de mogelijkheid om de toegangsweg te verbreden, zodat vrachtwagens gescheiden van de personenwagens kunnen in- en uitrijden.

Het perceel dat wel ingekleurd werd als stortplaats heeft geen bestaansreden meer wordt terug agrarisch gebied. Gezien het waardevolle karakter zal deze zone volledig gevrijwaard blijven van bebouwing.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio