Een stem voor verandering en beter bestuur...

Een stem voor verandering en beter bestuur...

Een stem voor verandering en beter bestuur...

Print
Mevrouw, Mijnheer,
Opnieuw moeten we naar de stembus, ditmaal voor het Federale Parlement.
Méér dan ooit is N-VA ervan overtuigd dat onze aanwezigheid op het politieke forum met de dag noodzakelijker wordt. België is immers een bestuurlijk moeras geworden.

De federale regering, gesteund op een Franstalige meerderheid in de Kamer, blonk vooral uit door non-bestuur: een totaal uit de hand gelopen migratiebeleid, geen noodzakelijke hervormingen bij justitie, een gigantische overheidsschuld, geen oplossingen voor de te lage pensioenen.

Een toekomstgericht beleid is niet mogelijk zonder een grondige staatshervorming, waarbij gewesten en gemeenschappen meer verantwoordelijkheden krijgen.

Wederzijds respect voor mekaars behoeften en noden, de rechtsstaat en de grondwet zijn hierbij van cruciaal belang.

Samen met onze nationale mandatarissen (Vera Celis, Kris van Dijck en Flor van Noppen) heb ik de voorbije jaren de N-VA in onze regio op de kaart gezet.

U vindt mij op 13 juni op de 13de effectieve plaats (bovenaan de 2de kolom) van de N-VA Kamerlijst (lijst 11) voor de kieskring Antwerpen.
Mag ik hopen op uw stem?

Een stem voor verandering en beter bestuur.


Met vriendelijke groeten,
Bruno Peeters

.

Nu in het nieuws