Starters-bvba kan van start gaan

Print
Startende ondernemers kunnen voortaan een starters-bvba oprichten met maar één euro aan startkapitaal. Voorwaarde is wel dat ze worden bijgestaan door een boekhouder of een financieel expert. De nieuwe regeling gaat in op 1 juni 2010.

Met de starters-bvba wil de regering het ondernemerschap aanmoedigen. Daarom wordt het minimale startkapitaal tot het uiterste beperkt. Voor een gewone bvba is immers een kapitaal van 18.550 euro vereist, waarvan 6.200 euro dient volstort te zijn op het ogenblik van de oprichting. Is er slechts één oprichter, dan daalt het kapitaal tot 12.400 euro.

Bovendien wil men starters goed laten begeleiden, net omdat veel starters het niet lang uithouden.

Voorwaarden

Iedereen mag maar één starters-bvba oprichten. Houdt men zich hieraan niet, dan wordt men hoofdelijk verantwoordelijk voor alle schulden die de volgende starters-bvba's hebben.

Verder mogen oprichters niet in het bezit zijn van effecten die 5% of meer van de stemrechten in een andere bvba vertegenwoordigen.

Er kunnen ook slechts vier personen voltijds te werk gesteld worden in een starters-bvba.

Verder dient het maatschappelijk kapitaal binnen een periode van vijf jaar verhoogd te worden tot 18.550 euro. Gebeurt dat niet, dan worden de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het verschil tussen het geplaatste kapitaal en het minimum van 18.550 euro.

Nadelen

Aan de starters-bvba zijn ook nadelen verbonden. Unizo en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen wijzen er drie aan.

Ten eerste maak je best niet te veel winst. Om in aanmerking te komen voor het verlaagd opklimmend tarief (24,98%) in de vennootschapsbelasting mag je maar 13% van het gestort kapitaal uitkeren als dividend. Keer je meer uit, dan betaal je het gewone tarief van 33,99% op de winst.

Twee: voor de verhoging van het maatschappelijk kapitaal na vijf jaar kan je geen beroep doen op de winsten die je reserveerde in het bedrijf. Het moet gaan om een echte inbreng.

En drie: ga je binnen de drie jaar failliet, dan kan je onder bepaalde voorwaarden toch aansprakelijk worden gesteld voor 18.550 euro, zelfs al heb je dat bedrag nog niet volstort.

JVG

Nu in het nieuws