38% alleenstaande moeders zonder alimentatie is arm

38% alleenstaande moeders zonder alimentatie is arm

38% alleenstaande moeders zonder alimentatie is arm

Print
38% van de alleenstaande moeders die geen onderhoudsgeld voor hun kinderen ontvangen, zit onder de armoedegrens. Maar ook als ze wel alimentatie krijgen zitten dubbel zoveel alleenstaande moeders onder de armoedegrens in vergelijking met moeders in nieuw samengestelde gezinnen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Joris Ghysels en Kim Vercammen, die werden voorgesteld op een studiedag van het Centrum Beroepsvervolmaking in de Rechten aan de Antwerpse Universiteit.

Zij gingen de sociaal-economische situatie na van ouders met kinderen die alimentatiegeld krijgen.

16% van de gezinnen met kinderen zijn éénoudergezinnen (bijna allemaal moeders met kinderen) en bij nog eens 7% van de gezinnen heeft één van de ouders kinderen uit een vorig huwelijk. Dit zijn dus nieuw samengestelde gezinnen met stiefkinderen. Potentieel kunnen deze beide soorten gezinnen alimentatiegeld voor hun kinderen krijgen. Wat blijkt uit de studie?

Liefst de helft van deze gezinnen kreeg géén alimentatie in de maand die aan het onderzoek vooraf ging. Het kan natuurlijk zijn dat het alimentatiegeld niet maandelijks betaald moet worden of dat het koppel overeenkwam om geen alimentatie te betalen, maar toch vinden de auteurs dit cijfer “bijzonder hoog”.

Wie zijn de moeders die onderhoudsgelden krijgen voor hun kinderen? 64% van deze groep zijn alleenstaande moeders. Ze verschillen niet van andere moeders op het vlak van werk en hebben ook evenveel kinderen ten laste. Wel zijn hun kinderen gemiddeld iets ouder.

Het gemiddelde bedrag dat gescheiden moeders aan onderhoudsgelden ontvangen bedraagt 241 euro (in 2005). Een alleenstaande moeder ontvangt niet meer dan een moeder in een nieuw samengesteld gezin en een werkloze moeder ontvangt niet meer dan een werkende. De algemene regel is: hoe meer kinderen en hoe ouder de kinderen, hoe meer onderhoudsgeld.

Zonder het onderhoudsgeld zou 18% van alle gezinnen met kinderen in armoede moeten leven, maar zelfs met die alimentatie geldt dit nog voor 12% van alle gezinnen met kinderen. Dus: een derde van de gezinnen met kinderen ontsnapt dankzij de alimentatie aan de armoede.

Voor alleenstaande moeders met kinderen is de situatie aanzienlijk slechter. Zonder alimentatie belandt 38% in de armoede, bij de nieuw samengestelde gezinnen is dit “amper” 4%, vermoedelijk omdat de nieuwe partner een inkomen heeft.

De auteurs besluiten dat echtscheiding zeker niet altijd tot armoede leidt, maar dat er bij alleenstaande ouders toch een heel groot risico is. Het beleid moet zich bij voorrang richten op hen.

JDW

Meer informatie over de nieuwe wet op de berekening van alimentatiegelden, die in augustus van kracht wordt, vindt u op de expertensite van John De Wit.

.

Nu in het nieuws