Renovatie Blauwbrugstraat gaat eindelijk van start

Print
Niel - De eerste fase voor de heraanleg van de Blauwbrugstraat start vandaag. De werkzaamheden hadden vorig jaar al moeten starten.

Dat de werkzaamheden pas nu beginnen, heeft te maken met de riolering. De wet schrijft voor dat het afvalwater en het hemelwater gescheiden moeten worden. Om het afvalwater af te voeren moest aan de Schelsebeek een doorstroommoeras worden aangelegd. De werkzaamheden zijn op 12 april gestart. Daarvoor werden enkele bomen gerooid.

In de eerste fase wordt een gedeelte van de Jean Jauresstraat en het gedeelte tussen Matteottistraat en Vredestraat aangepakt. Eind september moet dit voltooid zijn.

De tweede fase, die loopt van de Vredestraat tot het kruispunt van het Sint-Hubertusplein, vangt aan begin oktober. De rijbaan wordt heraangelegd met kasseien, waarop een asfaltlaag komt. De voetpaden en de fietssuggestiestrook krijgen betonstraatstenen.

PVR

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio