Haven van Gent wil draaischijf zijn voor biobrandstoffen

Haven van Gent wil draaischijf zijn voor biobrandstoffen

Haven van Gent wil draaischijf zijn voor biobrandstoffen

Print
In 2020 wil de haven van Gent nog steeds de zeehaven zijn met de grootste biobrandstof-cluster in Europa. Voorts worden de distributieclusters rond voeding, bouwmaterialen en biomassa verder ontwikkeld. En ten slotte wil de haven haar ambitie op het vlak van containertrafieken waarmaken met een groei tot 300.000 containereenheden in 2020. Dat staat in het nieuw strategisch plan 2010 - 2020 van de haven.

Het Havenbedrijf streeft naar diversificatie van de activiteiten. Momenteel hebben 72.000 mensen een job in of rond de haven in meer dan 300 bedrijven.

Ruimte

In het oude havengedeelte wordt 25% van de huidige ruimte extra benut door er efficiënter mee om te springen. Elders in het havengebied wordt 60 hectare verder ontwikkeld tot watergebonden terreinen en wordt er nog 150 hectare in concessie geven voor havengebonden activiteiten. Bovendien ijvert het Havenbedrijf voor de realisatie van 205 hectare natuurbehouddoelstellingen.

Naast een aantal regionale distributiecentra worden minstens nog één nieuw Europees distributiecentrum aangetrokken en ook twee nieuwe activiteitenclusters waarin binnenvaart en zeevaart centraal staan.

Tegen 2020 dient daarbij 35% van het goederenvervoer over de weg te gaan, 50% via binnenvaart en 15% over het spoor.

Kluizendok

De realisatie van een grotere zeesluis in Terneuzen noemt het Gentse havenbestuur van groot belang.

Tegen 2020 kan het Kluizendok volledig infrastructureel uitgebouwd en operationeel zijn. Daar wordt 80 hectare ingevuld door de bio-gebaseerde chemiesector.

JVG

.

Nu in het nieuws