Grote onderscheiding voor Vervotte en Turtelboom

Grote onderscheiding voor Vervotte en Turtelboom

Grote onderscheiding voor Vervotte en Turtelboom

Print
Wie waren de beste federale excellenties? Volgens het ministeriële rapport van de Concentra-kranten zijn dat Inge Vervotte (CD&V) en Annemie Turtelboom (Open Vld). De rode lantaarn is voor Michel Daerden (PS). Ook premier Yves Leterme is gebuisd.

Vervotte en Turtelboom beheerden hun departement op de meest efficiënte manier en verdienen grote onderscheiding. Ook politiek wegen zij steeds zwaarder in de Wetstraat en in hun partij. Overigens scoren alle vrouwelijke ministers goed. Laurette Onkelinx (PS), Joëlle Milquet (cdH) en Sabine Laruelle (MR) steken boven de middelmaat uit.

STANDPUNT: 'Antwerpse excellenties krijgen beste rapporten'

Leterme gebuisd

De rode lantaarn is voor Michel Daerden (PS), voorafgegaan door Didier Reynders (MR) en Paul Magnette (PS). Zij zijn gebuisd, net als eerste minister Yves Leterme (CD&V).

Een zwaar verdict voor een premier die de banken redde en de economische crisis redelijk succesvol bestreed. Maar voor een eerste minister mag de lat heel hoog liggen. En dan kunnen we niet voorbij aan de feiten: vijf keer moest hij naar de koning met een ontslagbrief, zijn regering had geen meerderheid in Vlaanderen, én hij kon zijn communautaire beloftes uit de verkiezingscampagne van 2007 allerminst verwezenlijken. Dat resulteerde in drie verloren jaren.

PG

Het rapport:

> Inge Vervotte (CD&V)
Ambtenarenzaken & overheidsbedrijven 16/20
> Annemie Turtelboom (Open Vld)
Binnenlandse Zaken 16/20
> Pieter De Crem (CD&V)
Defensie 15/20
> Laurette Onkelinx (PS)
Vicepremier / Sociale Zaken & Volksgezondheid 14/20
> Vincent Van Quickenborne (Open Vld)
Ondernemen & Vereenvoudiging 14/20
> Sabine Laruelle (MR)
KMO's, zelfstandigen, Landbouw & Wetenschapsbeleid 14/20
> Charles Michel (MR)
Ontwikkelingssamenwerking 13/20
> Steven Vanackere (CD&V)
Vicepremier / Buitenlandse zaken & Institutionele hervorming 13/20
> Guy Vanhengel (Open Vld)
Vicepremier / Begroting 12/20
> Joëlle Milquet (cdH)
Vicepremier / Werk & Gelijke kansen 12/20
> Stefaan De Clerck (CD&V)
Justitie 11/20

> Yves Leterme (CD&V)
Premier 9/20
> Paul Magnette (PS)
Klimaat & Energie 8/20
> Didier Reynders (MR)
Vicepremier / Financiën & Institutionele hervorming 7/20
> Michel Daerden (PS)
Pensioenen & Grote steden 5/20
Nu in het nieuws