Diefstallen nemen toe, maar drugsbezit daalt

Diefstallen nemen toe, maar drugsbezit daalt

Diefstallen nemen toe, maar drugsbezit daalt

Print
Lier - In Lier werden vorig jaar 3.213 misdrijven geregistreerd en dat zijn er 263 meer dan in 2008. Diefstal en afpersing blijven veruit op de eerste plaatsen staan. Het aantal vaststellingen van bezit of gebruik van verdovende middelen daalde dan weer aanzienlijk. We overlopen de top vijf.

Diefstal en afpersing

"In de top vijf van de inbreuken merken we dat het aantal gevallen van diefstal en afpersing is toegenomen", zegt korpschef Werner Cazaerck. "Deze stijging is voor een deel te wijten aan een toename van het aantal inbraken of pogingen tot inbraak in Lierse handelszaken in de eerste helft van 2009. De lokale recherche kon de daders van een aanzienlijk deel van deze feiten identificeren en voor de bevoegde gerechtelijke instanties leiden. Het aantal woninginbraken nam de laatste maanden van het jaar af ten opzichte van het jaar 2008."

Gewelddadige misdrijven tegen eigendommen

"Hier merken we een lichte stijging van de geregistreerde feiten. Het gaat voornamelijk om gevallen van vandalisme. Zo werden eind september 2009 vier jongeren gevat die in totaal een veertigtal bushokjes vernielden in en rond Lier. Dankzij een analyse van de camerabeelden in onze binnenstad hebben we de daders kunnen identificeren."

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

"Met 326 feiten van slagen en verwondingen noteerden we 64 klachten meer dan het jaar ervoor. Van deze feiten zijn er 68 wegens intrafamiliaal geweld, dertig meer dan in 2008. Dit is meer dan waarschijnlijk een logisch gevolg van de sensibilisering van het publiek over dit thema met een hogere aangiftebereidheid als resultaat", veronderstelt Cazaerck.

Verdovende middelen

"Het aantal vaststellingen van bezit of gebruik van verdovende middelen daalde. Het aantal vaststellingen van drughandel bleef echter gelijk. Dit ligt volledig in lijn met het zonaal veiligheidsplan waarbij we de nadruk leggen op het bestrijden van de handel in verdovende middelen. De lokale politie van Lier was hierbij vorig jaar meermaals succesvol met als uitschieter een vangst van twaalf liter GHB, ook wel vloeibare XTC genoemd."

Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens

"Dit zijn misdrijven zoals laster en eerroof, stalking en beledigingen. Ook dit zijn misdrijven die veel mediabelangstelling krijgen (vooral stalking) en dus mogelijk ook tot een hogere aangiftebereidheid leiden of gerelateerd zijn aan een meer mondige burger", stelt commissaris Cazaerck.

Alle inwoners krijgen deze week een beknopt jaaroverzicht in hun brievenbus. Het volledige jaarverslag vindt u op www.politielier.be.

CHRIS VAN ROMPAEY

  Top vijf van geregistreerde feiten    
 2009 2008
1. Diefstal en afpersing 1.340 1.199
2. Gewelddadige misdrijven tegen eigendommen 375 345
3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 326 262
4. Verdovende middelen 172 276
5. Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens 118 97
TOTAAL 3.213 2.950

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio