Pas op: kankerstof in de badkamer

Pas op: kankerstof in de badkamer

Wonen

Pas op: kankerstof in de badkamer

Print
Schimmels in woningen kunnen grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat blijkt uit de doctoraatsstudie van Barbara Demulle van de Universiteit Gent. Zij ontdekte dat sommige schimmels kankerverwekkende stoffen afscheiden. “Het huis geregeld en voldoende verluchten helpt.”

Het is al langer bekend dat bewoners van een gebouw met een slechte luchtkwaliteit of schimmelgroei last kunnen krijgen van hoofdpijn, irritatie van neus- en oogslijmvliezen, huidontsteking of lusteloosheid, symptomen die ook onder de term Sick Building Syndrome (SBS) bekendstaan.

Giftige stoffen

Volgens dr. Barbara Demulle is er meer aan de hand. Zij onderzocht schimmels in verschillende woningen en ontdekte dat sommige soorten uiterst giftige stoffen (mycotoxinen) afscheiden.

“Het is het natuurlijke verdedigingsmiddel van de schimmels. De mycotoxinen vergiftigen andere organismen in de buurt. Sommige van die stoffen zijn door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek geclassificeerd als kankerverwekkend en dus gevaarlijk.”

Onderzoek

“Er moet nog onderzoek gebeuren naar de gevolgen bij inhalatie van mycotoxinen. Mogelijk is die schade groter dan bij inname via de mond. De darmen hebben een eigen afweersysteem. Bij inademing komt de giftige stof rechtstreeks in de longen terecht.”

NIET TE MISSEN