Deloitte werft opnieuw honderden jongeren aan

Print
"Zelfs in de huidige crisis blijven we honderden mensen aanwerven", zegt algemeen directeur Rik Vanpethegem van Deloitte België, "want als we dat niet doen, zitten we over drie jaar zonder ervaren mensen. En dat is nefast voor een bedrijf als het onze. Eenmaal hebben we dat gehad. We willen dat niet opnieuw meemaken."

Deloitte levert diensten aan bedrijven en overheden. De grootste tak is belastingadvies. Daarna volgen audit, boekhouding, advies over bedrijfsstrategieën en hulp bij overnames en fusies.

Het concern stelt in zijn Belgische kantoren meer dan 2.450 mensen tewerk, van wie 220 in Antwerpen. De adviseur werkte in de Scheldestad onder meer mee aan de invoering van een nieuw fiscaal stelsel voor rederijen. De firma levert ook technologisch advies aan onder meer Digipolis, de gemeenschappelijke informatica-onderneming van de steden Antwerpen en Gent.

Vacatures

"Wij zijn altijd blijven aanwerven", zegt Vanpeteghem. "De piek lag in 2008. Toen trokken we rechtstreeks van de universiteiten en hogescholen 345 mensen aan. In het crisisjaar 2009 waren het er nog altijd 220. En voor dit jaar gaan we uit van 240, van wie 20 voor Antwerpen. Daarnaast hebben we vacatures voor ervaren mensen. Voor België hebben we er nu 60 à 70, waarvan een tiental in Antwerpen."

"Eenmaal hebben we niet aangeworven. Dat was in de periode 2002/2003, toen we Andersen integreerden en we de dip in de economie hadden met de Enron-zaak. Daar hebben we later toch serieus nadeel van ondervonden. Onze sector kent namelijk traditioneel veel verloop. Werknemers worden vaak overgenomen door klanten voor wie ze gewerkt hebben. De financiële en fiscale diensten van de grootbanken tellen nu heel mensen uit onze sector. Ze hebben een plus. Wij kunnen de ervaring van de beste praktijken uit de markt naar de bedrijven brengen."

Verloop

"In Europa rekent Deloitte met een verloop van 18%. Men wil dit met 1% per jaar doen dalen. In België zitten we normaal aan 14%. Dat is goed in de sector. Met de crisis zitten we onder de 12%. Het zal echter moeilijk zijn dit onder de 10% te krijgen."

"We proberen iets te doen aan het verloop. We stappen af van de tijd dat werknemers naar een hogere functie moesten doorstromen of ze aan de kant werden gezet. Ook moeten ze niet meer voltijds werken. Nu bieden we ook carrières op maat. Evenals jobs voor 50-plussers want we verwachten toch opnieuw grote kraptes op de arbeidsmarkt eens het weer beter gaat met de economie. We hebben 45% vrouwelijke werknemers, 55% is man."

Bij een crisis besparen de ondernemingen vaak op extern advies. Hoe zwaar voelt u de crisis?

We zijn laatcyclisch. We volgen de conjunctuur met zes à negen maanden vertraging. Daarom hebben we de eerste signalen pas begin 2009 gevoeld. Al hebben we ook cyclisch-neutrale activiteiten zoals tax, audit en boekhouding. De strategische adviesverlening is het meest cyclische. De adviesverlening over technologie hangt daar tussen. Wij hadden hier een sterke positie bij financiële instellingen. Die contracten werden abrupt stopgezet. Gelukkig hadden we veel werk voor de overheid. We hielden daardoor goed stand. In 2009 hadden we daardoor nog een omzetgroei met 3%.

We bieden ook een reeks nieuwe diensten aan. We kunnen bedrijven adviseren over hoe ze hun financiële performantie kunnen verbeteren, over hoe ze kosten kunnen verminderen, over een herschikking van hun schulden, over hoe ze hun fiscaal dossier kunnen optimaliseren om zoveel mogelijk cash in het bedrijf te houden en over het eventueel afstoten van bepaalde activiteiten.

Hoe duurzaam is de verschuiving van een reeks opdrachten naar de overheid? Die moet ook besparen. En in het verleden is er al veel kritiek geweest op het grote aantal studies waarmee nadien niets gebeurde.

De overheid is een brede sector. Bedrijven als De Post en de NMBS behoren ook tot de publieke sector. Zij worden met grote veranderingen in hun markten en hun technologieën geconfronteerd. Voor adviesbedrijven is dat dus een groeiende markt.

Ten slotte heb je hier ook de Europese en internationale instellingen. Met de Europese Unie en de Navo hebben we de belangrijkste twee in Brussel. Dat is een grote troef voor België, met een groot aanzuigeffect. We plaatsen dat te weinig in het licht.

Veel Belgische bedrijven komen intussen in buitenlandse handen. Vormt dat geen probleem voor Deloitte in ons land? De opdrachten worden nu vaak in buitenlandse hoofdkantoren toegekend.

Er zijn inderdaad beslissingscentra verhuisd, maar dat betekent niet dat we niet meer aan de bak komen. We maken deel uit van een internationale organisatie. Bovendien wordt de discussie veel te wit/zwart gevoerd. In Parijs zitten veel Belgen. We onderschatten het aantal Belgen dat doorstoot naar de internationale top. Denk maar aan Jean-Pierre Hansen bij GDF Suez of aan François Cornelis bij Total. Ook Nestlé wordt nu door een Belg geleid. Of Ronnie Leten bij Atlas Copco in Zweden. Hij brengt nu het financieringscentrum van de groep naar ons land.

Richt u zich alleen tot de grotere ondernemingen? Of kunnen kmo's ook bij u terecht?

Een goede 20% van onze omzet wordt behaald in kmo's. Dat is eigen aan Deloitte. We dekken alle segmenten goed af: groot - klein, privé - publiek.

Hoe benadert Deloitte zijn klanten? Werkt u met regionale kantoren of wordt alles centraal vanuit Brussel gedaan?

We hebben nu tien regionale kantoren. Ooit hadden we er 15, maar we willen dat de kantoren een voldoende kritische massa halen. We willen immers dat er voldoende specialisten uit diverse domeinen in een kantoor zitten zodat ze elkaar onderling kunnen versterken.

Johan VAN GEYTE

.

Nu in het nieuws