Campagnebrief

Campagnebrief

Campagnebrief

Print
Beste,
Net vóór het ontslag van de federale regering schreef politiek analist, Rik Van Cauwelaert, in Knack
dat een onderhandelde oplossing voor de splitsing van de kieskring B-H-V ondanks alles geen einde
zou maken aan het immobilisme van het federale beleid. Hij besluit zijn artikel met "de Belgische
politiek heeft haar laatste greintje waardigheid verloren". Verderop in ditzelfde tijdschrift schetst
Prof. Koen Geens, ex-kabinetschef van Vlaams minister-president Kris Peeters, de machteloosheid
van de federale kabinetten en ministeries waardoor zelfs de meest essentiële beslissingen niet meer
worden genomen. Dit alles resulteert in een stilstaand overheidsapparaat en maakt ons land
onbestuurbaar!

Het zijn uiteindelijk de werkende mensen en de gezinnen die hier de tol voor betalen. Het tast onze
welvaart aan en legt een zware hypotheek op onze toekomst.

Het werken met jongvolwassenen in het Hoger Onderwijs motiveert mij om hun toekomst mee te
helpen uitbouwen via politiek engagement. Ik geloof rotsvast in het toekomstgerichte programma van
N-VA, dat Vlaanderen wil omvormen tot een moderne Europese regio, met aandacht voor het kind in
het gezin en in de maatschappij, voor de sociaaleconomische ontwikkeling, een kwaliteitsvol onderwijs
voor elkeen, een efficiënte en betaalbare gezondheidszorg en een humanitair, haalbaar
migratiebeleid, de gezondmaking van de financiële crisis, de versterking van de democratie in alle
bestuursniveaus...

Kortom een Vlaanderen waar je trots op kan zijn!

Doelmatige oplossingen zijn niet mogelijk zonder een grondige staatshervorming, waarbij gewesten en
gemeenschappen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen in wederzijds respect voor
mekaars behoeften en noden, grondgebied, de rechtsstaat en de grondwet.

De drijfveer voor dit alles bestaat uit het streven naar een functioneel, bestuurbaar confederaal beleid
waar élke inwoner van dit land beter van wordt!

N-VA is opnieuw bereid vastberaden haar verantwoordelijkheid op te nemen zoals ze dat ook doet in
de Vlaamse regering.

Mag ik op 13 juni op uw stem rekenen op de N-VA Kamerlijst (nr. 11) voor de kieskring Antwerpen,
op de 17de plaats. N-VA durft nu te veranderen en N-VA houdt woord!

Annelies Guldentops
Docent in de pediatrische gezondheidszorg


.

Nu in het nieuws