CGKR: "Geef illegalen 30 dagen de tijd om het land te verlaten"

CGKR: Geef illegalen 30 dagen de tijd om het land te verlaten

CGKR: "Geef illegalen 30 dagen de tijd om het land te verlaten"

Print
Illegalen die door de politie gevat zijn moeten dertig dagen de tijd krijgen om het land te verlaten in plaats van vijftien. Dat schrijft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) in een memorandum aan alle politieke partijen naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni. Het CGKR wil zo de vrijwillige terugkeer van illegalen bevorderen.

Het Centrum wil verder dat in ieder politiekorps één agent zich specifiek bezighoudt met racisme en discriminatie. Het eist ook dringend maatregelen om positieve acties, waarbij allochtonen en andere minderheden voorrang krijgen op autochtonen, te kunnen voeren.

Boerkaverbod

Het CGKR verzet zich verder tegen het boerkaverbod dat de Kamer net voor haar ontbinding goedkeurde. Het Centrum wil dat de Raad van State hierover advies geeft en dat duidelijk wordt gemaakt hoe de boerka de openbare orde zou bedreigen. Het parlement moet dit begrip “openbare orde” duidelijk definiëren.

De strijd tegen de schijnhuwelijken mag volgens het CGKR voorlopig niet verstrengd worden. Eerst moet een evaluatie van het huidige beleid gevoerd worden. En bij gezinshereniging mag geen financiële discriminatie ontstaan door een inkomenseis aan de hereniger te stellen.

Bewijzen

Het CGKR wil dat buitenlanders die Belg willen worden één van de landstalen kennen, maar verwerpt de idee dat ze hun integratie(wil) moeten bewijzen.

Het CGKR wil zelf ook bevoegd worden voor racisme en discriminatie bij materies die onder de gemeenschappen en gewesten vallen, zoals De Lijn of het onderwijs. Het wil uitgroeien tot een “interfederaal” orgaan. Het eist ook de oprichting van een nationale mensenrechteninstelling en van een onafhankelijk orgaan om een beleid tegen discriminatie van gehandicapten uit te stippelen.

JDW

MEEST RECENT