Maingain: "Federale staat moet laatste woord hebben"

Maingain: Federale staat moet laatste woord hebben

Maingain: "Federale staat moet laatste woord hebben"

Print
FDF-voorzitter Olivier Maingain pleit voor een systeem waardoor het federale niveau het laatste woord krijgt over alles wat gaat over "burgerschap van een staat". Dat zei hij in een interview met De Standaard.

Naast een staatshervorming moet er volgens Maingain ook gesproken worden over de rol van de federale overheid in verband met "de gelijke behandeling van de burgers, de strijd tegen discriminatie en de correcte toepassing van internationale verdragen die de vrijheden waarborgen".

"In Vlaanderen vindt men dat de federale overheid niets te zeggen heeft over het decreet Wonen in eigen streek of de toegang tot sociale woningen. Maar wat is nog de zin van een federale staat als ze op een bepaald moment niet kan zeggen: 'Stop, dit is niet meer in overeenstemming met bepaalde internationale verdragen of grondwettelijke rechten'", aldus Maingain.

Akkoord

Hij is bovendien bereid om te praten over de overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen "al zou het niet verstandig zijn om te raken aan fiscaliteit en sociale zekerheid". "Voor alle duidelijkheid: ik wil een akkoord. Maar als meneer De Wever echt eerlijk is, dan kan hij niet aan de onderhandelingstafel voor een federale regering gaan zitten", besluit de FDF-voorzitter.

MEEST RECENT