Allochtonen zwaar ondervertegenwoordigd bij kandidaten

Slechts 5,8% (74) van de 1.272 kandidaten die de acht bekendste Vlaamse partijen voordragen voor de Kamerverkiezingen van 2010 is allochtoon. Terwijl het aandeel van de allochtonen 21,6% van de bevolking bedraagt. Bij de verkiezingen voor de Senaat ligt het percentage nog lager: 5,4% of 19 kandidaten. Dat rekende socioloog Jan Hertogen uit.

wverhaert

Hij ging ook na hoe de kieskringen en de partijen het doen. In Oost-Vlaanderen zijn de allochtonen het best vertegenwoordigd bij de kandidaten voor de Kamer. De “vertegenwoordigingsgraad” bedraagt er 51%, terwijl hij nationaal slechts 27% is. De vertegenwoordigingsgraad is de verhouding van het percentage allochtonen bij de kandidaten voor de verkiezingen tot het percentage allochtonen bij de bevolking. Na Oost-Vlaanderen volgen: Limburg (49%) en Antwerpen (35%).

PVDA

Bij de partijen prijkt de extreem-linkse PVDA helemaal bovenaan. Zij telt 15,7% allochtone kandidaten. Dan volgen: sp.a (10,1%), Groen! (7,5%). Onder het gemiddelde zitten volgens Hertogen: CD&V, Open Vld en N-VA met elk 3,1%, LDD (2,5%) en VB (1,3%).

Als we de “vertegenwoordigingsgraad” bekijken, staat de PVDA met 74% ook weer bovenaan, voor de sp.a (47%) en Groen! (36%). Maar hier zijn de verschillen per provincie groot. In Antwerpen heeft de sp.a een “vertegenwoordigingsgraad” van 103%, in Limburg heeft de PVDA een vertegenwoordigingsgraad van 140%. Dat wil dus zeggen dat er in Limburg verhoudingsgewijs bijna de helft “te veel” allochtonen op de PVDA-lijst staan.

Bij de Senaat ziet het plaatje er anders uit. Daar staat sp.a bovenaan met 97% (dus: procentueel bijna zoveel allochtone kandidaten als er allochtonen in de bevolking zijn), voor Groen! (60%), PVDA (36%) en LDD (12%). De andere partijen hebben volgens Hertogen geen allochtone kandidaten.

Hertogen rangschikt mensen als “allochtoon” op basis van de vreemde familienaam (Turks, Aziatisch, Arabisch, Congolees…) die ze hebben. Dat kan betwistbaar zijn. Want dan is David Geerts van de sp.a géén allochtoon en Saïd El Khadraoui wel, terwijl beiden van vreemde afkomst zijn. En wat is er “allochtoon” aan El Khadraoui? Het zijn vragen die gesteld kunnen worden.

Lees de volledige analyse.

JDW