N-VA staat vierkant achter boycot verkiezingen

N-VA staat vierkant achter boycot verkiezingen

N-VA staat vierkant achter boycot verkiezingen

Print
N-VA steunt de boycot- en protestacties van de Vlaamse burgemeesters tegen de verkiezingen van 13 juni. Dat zegt N-VA-kamerlid Ben Weyts.

Weyts (foto) betreurt de boze reactie van minister van binnenlandse zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) en het feit dat de 16 revolterende burgemeesters door hun partijtop in de steek worden gelaten.

"Ik roep al die burgemeesters en alle andere CD&V'ers en VLD'ers uit Halle-Vilvoorde die op 13 juni verkozen raken, op om voortaan ook in het parlement consequent te zijn. En dus voortaan ook in het federale parlement elke gelegenheid te baat nemen om de splitsing van B-H-V te stemmen of dichterbij te brengen", aldus Weyts.

De burgemeesters, op twee na allemaal CD&V'ers, stellen dat ze niet anders kunnen dan boycotten, omdat de verkiezingen volgens hen niet grondwettelijk zijn. Ze hebben de 900 kandidaat-voorzitters van de verkiezingsbureaus in een brief gevraagd niet mee te werken aan de verkiezingen en leggen daarin uit hoe ze dat moeten doen.

Zonder risico's

Sinds 2004 weigeren steeds meer burgemeesters en schepenen uit de kieskring BHV om de verkiezingen te organiseren. Zij moeten o.a. de kiesbrieven versturen, de kiezerslijsten opstellen en gegevens uit het bevolkingsregister verwerken. Volgens het kieswetboek mogen zij - in tegenstelling tot gewone burgers - niet weigeren om deze taken uit te oefenen als ze daartoe een wettige reden inroepen.

Als ze de verkiezingen toch boycotten, kunnen ze echter niet vervolgd worden: in het verleden zochten meerdere ministers van Binnenlandse Zaken uit of dit kon en dat leidde tot niets.

Antiracismewet

Ook een klacht met burgerlijke partijstelling tegen zes burgemeesters die niet wilden meewerken aan de verkiezingen leidde tot niets. De zes waren gedagvaard voor schending van grondwettelijk gewaarborgde rechten, aanzetting tot samenspanning van ambtenaren en inbreuken op de antiracismewet. Maar de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling stelde ze buiten vervolging.

Tuchtrechtelijk kan boycottende burgemeesters eveneens weinig overkomen, want ze vallen onder de gewesten en Vlaanderen zal Vlaamse burgemeesters die ongrondwettige verkiezingen boycotten zeker niet vervolgen. De federale overheid kan hen geen tuchtstraf opleggen.

De provinciegouverneur neemt de taken van de boycottende burgemeesters over. Hij kan dit niet weigeren. De federale overheid is wel bevoegd om hem tuchtrechtelijk te straffen. Hij kan zelfs uit zijn ambt worden ontzet.

JDW

Lees ook: Vijftien vragen over Brussel-Halle-Vilvoorde

Meer informatie hierover vindt U op de expertenpagina van John De Wit: "Als we nu onze oren leggen, zijn we slappe konijnen"

MEEST RECENT