Verhoren van verdachten moeten worden opgenomen

Verhoren van verdachten moeten worden opgenomen

Verhoren van verdachten moeten worden opgenomen

Print
Het college van procureurs-generaal wil dat de eerste verhoren van verdachten van ernstige misdrijven op video worden opgenomen. De voorrang moet gaan naar “levensbeëindigende misdaden” (moorden en doodslagen) en naar misdaden die niet naar de correctionele rechtbank kunnen worden gestuurd (zware verkrachtingen van bv. minderjarigen).

De verdachte moet niet akkoord gaan met de opname. Het zal de plaatselijke procureur zijn die telkens de beslissing moet nemen, want momenteel zijn er te weinig camera’s en lokalen waar dit mogelijk is. Tegelijkertijd moet de politie voortaan iedere verdachte inlichten dat hij het recht heeft om te zwijgen.

Advocaat

Het college schrijft dat in een rondzendbrief van 4 mei aan de parketten. Het wil daardoor voorkomen dat de Kamers van Inbeschuldigingstelling verdachten die zware misdaden hebben gepleegd, vrijlaten omdat de Belgische wet niet in overeenstemming is met het Salduz-arrest.

Door dat arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg moet een advocaat aanwezig zijn bij ieder verhoor door de politie. In België is dat niet zo. Hoewel het Salduz-arrest al van 27 november 2008 dateert, heeft België ook nog altijd niets gedaan om zijn wet aan te passen. In afwachting van een regeling voor de aanwezigheid van advocaten bij de verhoren, wil het college nu alvast de eerste verhoren opnemen.

Het college vraagt bovendien aan de onderzoeksrechters om aanhoudingsbevelen niet te motiveren op grond van gegegevens uit verhoren van verdachten die niet eerst met hun advocaat konden overleggen. En ook om zo snel mogelijk na dit overleg tussen verdachte en advocaat, een nieuw verhoor van de verdachte te organiseren.

Meer over deze discussie vindt u op de expertensite van John De Wit

JDW

.

Nu in het nieuws