Welke regels voor klein verlet?

Print
In artikel 30 van de Arbeidsovereenkomstenwet worden limitatief enkele situaties omschreven waarin de de werknemers voor pure privé-redenen toch een bepaalde tijd afwezig kunnen zijn met doorbetaling van loon door de werkgever.

Het gaat hier om familiegebeurtenissen (geboorte, huwelijk, overlijden familielid, plechtige communie,adoptie van een kind...), vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen(bijzitter in een stembureau bij verkiezingen..) en bij oproeping door het gerecht (als getuige, als lid van een assisenjury, deelname aan familieraad bijeengeroepen door vrederechter...).

Voor het huwelijk van een werknemer wordt door de wet bijvoorbeeld twee dagen klein verlet toegekend met doorbetaling van loon. Deze wetgeving is echter slechts een minimum.

In sommige sectoren of ondernemingen worden nog andere omstandigheden als klein verlet erkend (één dag voor verhuizing van werknemer in PC 311) of wordt het aantal dagen ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen verhoogd (in PC 218 drie dagen klein verlet i.p.v. twee voor een huwelijk van een werknemer).

Vooraf verwittigen

De werknemer die aanspraak wil maken op klein verlet moet de werkgever vooraf verwittigen of indien zulks onmogelijk is, zo spoedig mogelijk. Tevens moet de werknemer de afwezigheid aanwenden voor het doel waarvoor ze is toegestaan. Ter zake kan de werkgever ook een bewijs eisen van het bestaan van de speciale gebeurtenis (attest van de gemeente ingeval van overlijden..)

In proefperiode of bij opzeg

Het recht op klein verlet ontstaat vanaf de eerste werkdag. Daardoor kan een werknemer dit ook opeisen tijdens een proefperiode. De overeengekomen proefperiode zal dan verlengd worden met het aantal dagen klein verlet dat de werknemer heeft opgenomen.

Ook indien deze speciale gebeurtenissen zich voordoen tijdens een opzeggingstermijn, kan de werknemer zijn recht op klein verlet laten gelden. In deze situatie wordt de opzegtermijn niet verlengd met het aantal dagen klein verlet.

De werkgever moet geen klein verlet toestaan indien de omstandigheden, die aanleiding geven tot klein verlet, vallen op een dag waarop de werknemer niet zou gewerkt hebben of indien die gebeurtenissen zich voordoen tijdens een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst (ziekte, jaarlijks verlof...). Deeltijdse werknemers hebben recht op de dagen klein verlet die samenvallen met de dagen waarop ze normaal gewerkt zouden hebben.

Verlof om dwingende redenen

Klein verlet mag niet verward worden met verlof om dwingende redenen. Verlof om dwingende redenen is een onbetaalde afwezigheid van maximaal 10 dagen per jaar, voor onvoorziene privé-gebeurtenissen die een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereisen zoals hospitalisatie van een kind.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen

.

Nu in het nieuws