Warenhuizen betalen 60 euro extra voor Meritus-vlees

De Belgische rundveehouders krijgen 60 euro extra als ze een dier afmesten onder het Meritus-kwaliteitslabel. De distributiesector gaat het geld daartoe in een fonds stoppen, dat nadien aan de boeren wordt uitgekeerd.

Het akkoord over de extra vergoeding volgt op onvrede in de landbouwsector. De landbouwers vonden dat ze onvoldoende werden gecompenseerd voor de extra afmestings- en controlekosten voor het Meritus-label.

Meritus bestaat intussen meer dan tien jaar. Het heeft als doel de consument de garantie te geven dat het rundsvlees dat onder het keurmerk wordt verkocht van hoge kwaliteit is.

Het keurmerk wordt beheerd door de vzw Belbeef. Daarin zitten vertegenwoordigers van de Boerenbond, het ABS, de federatie van de slachthuizen, de bond der Beenhouwers, de promotiedienst VLAM en Delhaize.

Het ABS ging even voor Nieuwjaar op de rem staan. De stunt van Makro dat Meritus-vlees aanbood tegen 9,25 euro in plaats van tegen 14,20 euro lag hen zwaar op de maag. De actie bracht immers ook de prijs aan de boer onder druk.

Protest

Het protest werd aangezwengeld door een nieuwe berekening van de bijdragekosten voor de boeren. Zij moeten voortaan immers een jaarlijks lidmaatschap van 60 euro, alsook de controlekosten betalen. Voordien was er een eenmalige aansluitingsvergoeding van 250 euro.

De distributiesector wil nu een deel van die kosten betalen. Voor het opnemen van bijkomende kwaliteitsgaranties en extra controles voor het Meritus-keurmerk wordt per dier 40 euro extra betaald. Bovenop krijgen de rundveehouders nog 20 euro extra voor de commerciële meerwaarde omdat het vlees duurder kan worden verkocht.

Delhaize

Delhaize heeft als eerste zijn akkoord gegeven voor dit systeem. Met de andere Meritusgebruikers Makro/Metro, Colruyt en de Bond van beenhouwers worden momenteel nog onderhandelingen gevoerd. Men wil echter vermijden dat op dit vlak concurrentie ontstaat.

Het systeem start op 1 juli. Het moet wel de toets van de overheid doorstaan, die moet nakijken of dit niet indruist tegen de vrije concurrentie.

JVG

Nu in het nieuws