Bank J. Van Breda speurt naar overnames in Frankrijk

De Bank J. Van Breda en Co wil uitbreiden naar Frankrijk. "Zelf er iets opstarten is moeilijk. Je moet al rekenen op 7 à 8 jaar vooraleer je investering is terugbetaald en dat is te lang. Een overname zou dus ideaal zijn, maar de instelling die je wil overnemen, is best niet groter dan jezelf", zegt directievoorzitter Carlo Henriksen.

jvangeyte

De Bank J. Van Breda en Co, die dit jaar haar tachtigste verjaardag viert, richt zich uitsluitend tot zelfstandigen, vrije beroepen en familiebedrijven. Particulieren kunnen er geen rekening openen.

De klanten van de bank hadden eind vorig jaar voor 2,358 miljard euro aan tegoeden op hun rekeningen staan. Daarnaast hadden ze voor 3,285 miljard euro andere beleggingen lopen.

De Bank J. Van Breda werd niet getroffen door de bankencrisis. De instelling belegt haar overschotten immers niet in aandelen of in complexe producten, maar uitsluitend in obligaties. Die worden dan nog voor 96% uitgegeven door Europese overheden.

De bankencrisis heeft wel voor commotie gezorgd in de bankensector. De kleine instellingen, die de crisis niet hebben veroorzaakt, gaan relatief het zwaarst moeten betalen voor de staatsgarantie op het spaargeld omdat dit hun voornaamste activiteit is. Hoe zwaar wordt Van Breda getroffen?

Sommigen zeggen dat het niet eerlijk is omdat de kleine banken niet aan de basis liggen van de crisis, maar ik vind dat er een solidariteit in de sector moet zijn. Iedereen moet bijdragen aan een betere bescherming van de spaarder. Maar de inspanning moet wel eerlijk worden verdeeld.

Voor de crisis betaalden we een bijdrage van 450.000 euro aan het Beschermingsfonds. Toen de garantie voor de spaarders werd verdubbeld tot 100.000 euro steeg onze factuur tot 900.000 euro. En door de nieuwe regels zouden we nu 3,3 miljoen euro moeten betalen. Dat is toch wel fors als je dat vergelijkt met onze winst van 23 miljoen euro.

De risico's van een bank zitten niet bij het ophalen van het spaargeld bij klanten die je kent en het geld vervolgens uitlenen aan de kredietnemers die je kent. Wel bij het aantrekken van deposito's bij institutionele beleggers en die te herbeleggen in allerlei complexe producten. Als de groten hun geld terugtrekken, zit je meteen met een financieringsprobleem. Maar dit wordt ongemoeid gelaten. De taks wordt alleen geheven op de deposito's van de gewone klanten.

Vergelijk het met een bonus-malusregeling in de verzekeringen. Wie een ongeval veroorzaakt, betaalt nu een hogere premie. Het is niet door iedereen dezelfde premie te laten betalen dat je het verkeer veiliger maakt. Dat is hetzelfde in de banksector. Banken die meer risico nemen met het spaargeld van hun klanten zouden meer moeten bijdragen. We hopen voor de zomer toch te komen tot een afspraak binnen de sector.

U moest vorig jaar ook maar 9 cent afschrijven voor elke 100 euro aan kredieten die u had uitgeleend. Dat is erg weinig. Maar de schade komt vaak maar als de crisis al een tijdje bezig is. Ziet u de toestand verslechteren?

Onze kredietverliezen waren vorig jaar erg laag. Hoewel het niet onze ambitie is om die op 9 basispunten te houden, zien we ook nu nog weinig verliezen. We hebben een gezond cliënteel van vrije beroepen en familiebedrijven. Die maken van het overleven nog altijd een erezaak. Vaak is hun onderneming immers opgericht door hun ouders.

Het is wel een feit dat de meeste schade aan het einde van de crisis komt. Men zegt wel eens dat de meeste bomen vallen aan het einde van de storm, maar vandaag hebben we geen signaal over een verslechtering van de toestand.

Na de bankencrisis rekenen BNP Paribas Fortis, KBC, Dexia en ING de grote bedrijven niet echt meer tot hun belangrijkste klanten. Ze gaan nu de nadruk leggen op het bankieren voor gezinnen en kmo's. Net uw segment. U gaat meer concurrentie krijgen.

De concurrentie in segment van de vrije beroepen en familiebedrijven is altijd hevig geweest. De marges die banken nemen op kredieten staan reeds lang onder druk. Ze zijn zelfs krapper dan voor de grote bedrijven.

Nieuw is de strijd om de deposito's. Dat wijst op een blijvende liquiditeitenhonger bij de banken. Ze gaan hun gelden liever halen bij de spaarders dan bij andere banken.

Hoewel de goegemeente dit anders zal zien, staat de rente nu erg hoog. Er zijn instellingen die hun klanten op 1 jaar meer dan 2 procent intrest bieden. Dat is veel meer dan de 0,6% die staatsleningen op dezelfde looptijd momenteel opbrengen.

Gelukkig is de rentecurve steil. De rente op tien jaar ligt veel hoger dan die op drie maanden. Dat maakt dat de banken toch winst kunnen boeken door geld op te halen op korte termijn en het te plaatsen op lange termijn. Maar het renterisico is wel toegenomen. Als morgen de rente op korte termijn sterk zou stijgen, lopen vele een probleem.

Er is het voorbije jaar veel te doen geweest over banken die geen nieuwe kredieten meer wilden verlenen aan bedrijven. Heeft u dat gemerkt?

We zijn steeds kredieten blijven geven. Vorig jaar deden we 6% meer dan in 2008. Al ligt die stijging onder de toename met 13% à 14% die we de jongste tien jaar gewoon waren. Dat komt niet omdat we niet wilden, wel door de lagere aanvragen. Er werd dus niet minder geleend, maar de waarborgen werden soms anders ingeschat. Vandaar de perceptie bij heel wat bedrijven.

Medische vrije beroepen behoren tot uw doelgroep. De jongste jaren horen we veel wanklanken uit die sector. Ziet u de malaise ook? Stoppen die mensen vroeger?

De meesten halen toch nog een behoorlijk inkomen. Wel is de sector veranderd. De huisarts of advocaat is niet meer de huisarts of advocaat van twintig jaar geleden. Nu kiest men bewust voor groepspraktijken omdat men geen 24 uur per dag meer beschikbaar wil zijn. Ook een advocaat die nog alleen begint, vind je bijna niet meer.

Een vroegere uittreding zien we niet. Integendeel. Ze blijven doorgaans langer werken. Er is een tekort aan huisartsen en specialisten.

U bent gespecialiseerd in bedrijven en zelfstandigen. Ziet u al een herneming van de economie?

Dat begint inderdaad. We zien weer meer belangstelling om te investeren. De herneming van de economie zal trouwens moeten komen van de bedrijven en de zelfstandigen. De overheid heeft immers geen geld. En bij de consumenten zet de hogere werkloosheid een rem op de uitgaven.

Door de crisis staan wel heel wat banken of afdelingen van banken te koop. Ziet Bank J. Van Breda hierin een mogelijkheid om sneller te groeien? Bijvoorbeeld in het buitenland?

We hebben inderdaad interesse om iets te gaan doen in het buitenland. Desnoods in Nederland, maar in Frankrijk zijn meer mogelijkheden. Zelf er iets opstarten is moeilijk. Je moet al rekenen op 7 à 8 jaar vooraleer je investering is terugbetaald en dat is te lang. Een overname zou dus ideaal zijn, maar de instelling die je wil overnemen, is best niet groter dan jezelf.

Europa vindt dat de banken meer eigen vermogen moeten hebben om eventuele tegenslagen op te vangen. Is Bank J. Van Breda goed gewapend?

De verhouding van ons kernkapitaal bedraagt 11,8%, terwijl het minimum 4 is. Ons balanstotaal is maar 14 keer ons eigen vermogen. Bij heel wat spelers is dat 30 à 40. Op dat vlak zitten we dus goed.

De jongste jaren zien we een opmars van de internetbanken. Die kunnen door lagere kosten met betere tarieven uitpakken. Vormen ze een bedreiging voor u?

Vandaag ondervinden we er weinig hinder van. We bieden onze klanten geen producten aan, maar een toegevoegde waarde waarvoor ze willen betalen. Wie gaat shoppen, zal elders misschien wel een beter tarief vinden, maar dat is niet erg zolang we de hoofdbankier kunnen blijven.

Je kan vandaag online ook boeken kopen, maar toch verdwijnt de Standaard Boekhandel niet.

U rustte uw medewerkers uit met een tablet-pc, die het via een draadloze internetverbinding linkt met de centrale computer van de bank. Hoe loopt dit project?

Die werkt echt goed. 80 à 85 procent van alle nieuwe rekeningen worden via dit systeem geopend.

Hoe evolueert uw personeelsbestand? Eind vorig had u 399 mensen op de loonlijst staan.

De meeste banken kondigen vandaag aan dat ze opnieuw aanwerven. Maar dat komt omdat ze mensen moeten vervangen die spontaan vertrekken of die met pensioen gaan. Per saldo hebben ze echter minder volk op hun loonlijst. Wij groeien nog steeds. We kennen immers weinig verloop omdat we nog een jonge instelling zijn. Voor dit jaar verwachten we een toename van het personeelsbestand met netto twintig mensen. Op onze website staan nu zowat 15 vacatures.

Johan VAN GEYTE