Marc Bossuyt: "Straatsburg gaat boekje te buiten in asielzaken"

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gaat zijn boekje steeds meer te buiten, velt soms extremistische arresten en raakt daardoor bedolven onder het werk. Dat blijkt uit een gesprek van de Concentrakranten met professor Marc Bossuyt. Hij analyseerde de evolutie van de behandeling van asielzaken en komt tot onthutsende vaststellingen.

fvangarderen

Er is een enorme explosie van het aantal arresten over asielzoekers. Tussen 1989 en 2004 waren er 16, in de vier en half jaar van 2004 tot juni 2009 45. Dat is een vertienvoudiging op jaarbasis. En het Hof staat nu wel zeer positief tegenover de klagers. Bossuyt ziet dat vooral in de rechtspraak over artikel 3: het verbod van folteringen en onmenselijke en vernederende behandelingen. Vóór 2004 gaf het Hof in 33% van de gevallen waarin zo’n schending in asielzaken werd aangevoerd, de klager gelijk. Dat is één schending per vier jaar. Vanaf 2004 is dat in 80% van de gevallen, één schending om de twee maanden.

En die uitspraken zijn soms extreem. Zo vond het Hof in de zaak-Hussain dat Roemenië een man die klaagde over mishandeling door zijn vrouw, het verbod op foltering had geschonden gewoon omdat die klacht niet tot een rechtzaak had geleid!

In de zaak-Tabitha tegen België kreeg de moeder van Tabitha, een meisje dat enkele weken in een gesloten centrum voor illegalen verbleef, 10.000 euro schadevergoeding omdat zij ‘een diepe angst’ had ervaren terwijl Tabitha in dat centrum verbleef. “Welnu, Tabitha werd nauwelijks anders behandeld dan een kind dat aan een crèche wordt toevertrouwd. En bovendien had haar moeder zelf haar tweeling van drie jaar gedurende twee jaar achtergelaten in Kinshasa”, zo betoogt Bossuyt.

Het Hof legt ook steeds meer onmiddellijke kortgedingmaatregelen op, hoewel het daarvoor niet bevoegd is. Die worden dan binnen de 24 uur genomen, maar daarbij worden de staten niet eens gehoord. En toch moeten ze uitgevoerd worden.

Het Hof gaat dus zijn boekje ver te buiten. Terwijl “Straatsburg” eigenlijk alleen maar mag nagaan of de wet van een land klopt met de mensenrechten, gaat het nu in individuele zaken steeds meer zelf beslissen in plaats van de verkozen nationale instanties.

Ook in andere sectoren ziet Bossuyt dat extremisme. Zo stelde het Hof dat een werkloosheidsvergoeding een eigendomsrecht was en realiseerde daarmee iets wat Karl Marx nooit gelukt was, een ware sociale revolutie, aldus Bossuyt.

Bossuyt was vroeger Belgisch commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en is momenteel voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Maar zijn uitspraken zijn volledig uit persoonlijke naam.

JDW

Lees het volledige gesprek met Marc Bossuyt op de expertensite van John De Wit