Ambtenaren doen suggesties voor betere werking stad

'Laat de stad vanzelf draaien!'. Onder dat motto heeft Mechelen haar ambtenaren opgeroepen om ideeën aan te reiken voor een verbetering of vereenvoudiging van de dienstverlening.

svanhaezendonck

De actie, waaraan een wedstrijd gekoppeld was, blijkt een succes. 173 personeelsleden hebben een suggestie gedaan om de stadsdiensten efficiënter te laten werken. Een jury van ambtenaren en het bestuur heeft de zes allerbeste ideeën uitgekozen. De personeelsleden die ze hebben geformuleerd, worden tijdens de personeelsdag op donderdag 20 mei in de bloemetjes gezet.

De eerste prijs gaat naar het voorstel om het Huis van de Mechelaar verder uit te bouwen tot een eenheidsloket waar je ook voor alle vragen in verband met bouwen, wonen en ondernemen terecht kan. Vallen ook in de prijzen: stille werkruimtes, een wachtboodschap aan de telefoon met de missie van de stad, digitale bestelling van kantoormateriaal, controles van diensten wonen, milieu en bouwdienst op elkaar afstemmen en een digitale reserveringsmodule voor vergaderzalen.

SVH

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio