Antwerpen verkoopt stadspastorijen

Met de verkoop van drie stadspastorijen wil de schepen voor Cultuur, Philip Heylen (CD&V), geld vrijmaken voor het onderhoud en de restauratie van andere pastorijen. Het autonoom vastgoedbedrijf Vespa zal binnenkort de pastorijen van Sint-Hubertus aan de Ferdinand Coosemansstraat en het Onze-Lieve-Vrouw Middelares aan de Jozef Wautersstraat, beiden in Berchem, en de pastorij van Onze Lieve-Vrouw aan de Dokter Coensstraat in Hoboken op de markt brengen.

Antwerpen heeft in het totaal ongeveer veertig pastorijen. Een deel daarvan zal later verkocht worden. Andere pastorijen blijven behouden. "De inventarisatie en de verkoop is een onderdeel van het masterplan stadspastorijen. De stad is decretaal verplicht om pastoors een woonvergoeding te geven. In sommige gevallen wonen deze mensen in een pastorij, anderen wonen in een appartement. Door een aantal pastorijen te verkopen, maken we geld vrij om de gebouwen die we behouden op te knappen. De pastorijen die we verkopen worden niet of nauwelijks gebruikt. De hele operatie gebeurt in overleg met het kerkbestuur", zegt Philip Heylen.

Patrick Van de Perre

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio