Scheldeboomplan ligt vast

Print
Hemiksem - Na een aantal aanpassingen is het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Scheldeboord’ in de gemeenteraad definitief vastgelegd. Uit de buurt waren enkele bezwaren binnengekomen.

In september vorig jaar stelde Hemiksem het ambitieuze plan voor de omgeving van Scheldeboord voor. Tussen de oever van de Schelde en de Schelleakker worden ruim driehonderd woningen met daartussen een ecologisch park gepland.

Opmerkingen

Tijdens het openbaar onderzoek en een infovergadering voor de omwonenden werden enkele opmerkingen en bezwaren verzameld.

Dat had vooral betrekking op de mobiliteit en de hoogte van de appartementen. Er waren ook opmerkingen in verband met de inrichting van de bouwvrije strook tussen de huidige bebouwing en het geplande project.

"Wat de mobiliteit betreft, is een dubbele studie uitgevoerd die de haalbaarheid aantoont. Het maximaal aantal bouwlagen is overal gereduceerd tot vijf. Oorspronkelijk mocht dertig procent tot zeven bouwlagen gaan. Wat de onbebouwde strook betreft, is opgenomen dat er alleen lage beplanting mag worden aangebracht en dat er alleen een doorgang voor niet-gemotoriseerd verkeer mag komen”, schetst schepen Luc Bouckaert.

BAR

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio