Hovenstraat verhit de gemoederen andermaal

Print
Zandhoven - Onder aanwezigheid van heel wat inwoners uit de Zandhovense Hovenstraat en omgeving, heeft de gemeenteraad de tweede herziening van het RUP De Hoven goedgekeurd. De bewoners zelf en de oppositiepartijen vinden de aanpassingen die de gemeente heeft gedaan, onvoldoende.
In de zomer van 2008 liepen er 500 bezwaarschriften binnen over het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) De Hoven, dat de toekomst van het dorpshart van Zandhoven vastlegt. Vooral de bewoners van de smalle doodlopende Hovenstraat protesteerden kei-hard. Hun grootste bezwaar was dat de gemeente hun straat - op het plan althans - wou verbinden met de toekomstige achterliggende verkaveling.
De CD&V-meerderheid drukte haar plan toch door, maar werd nadien teruggefloten door de bestendige deputatie. In de nu gestemde tweede herziening is tegemoet gekomen aan een aantal wensen van de bewoners. Zo snijdt de straat niet meer zo dicht tegen de gevel van een hoekhuis en is er arcering aangebracht die aangeeft dat de Hovenstraat zeker haar doodlopend karakter zal behouden. "We vragen om deze herziening bij hoogdringendheid te stemmen", betoogde schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Van Staeyen (CD&V). "Aan de grote baan zal er mogelijkheid gecreeërd worden om zelfstandige beroepen uit te oefenen. In de Bruggestraat mag restaurant Koken & Proeven een terras vooraan en achteraan leggen. Die mensen zitten op de goedkeuring van het nieuwe RUP De Hoven te wachten."
Guy Huybrechts (Open Vld) vroeg om de Hovenstraat af te splitsen en daar later een stemming over te houden, vermits er volgens hem veel te weinig tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de bewoners. Vlaams Belang-raadslid Paul Stulens reageerde zeer scherp en bleef bij zijn boude bewering dat de CD&V-meerderheid het plan wil doordrukken omdat de gemeentesecretaris belanghebbende is. Maar CD&V vindt dat er ruim voldoende tegemoet gekomen is aan de eisen van de Hovenstraat en keurde de herziening samen met sp.a goed. Open VLD, Vlaams Belang en Groen! stemden na een bits debat tegen.

Kristin Matthyssen
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio