80.000 gezinnen in schuldenregeling

80.287 Belgische gezinnen zitten momenteel in een schuldenregeling. Ze hebben het beheer van inkomsten en uitgaven uit handen gegeven omdat ze er zelf geen uitweg meer in zien. In maart werd een record van 1.673 aanvragen ingediend.

De collectieve schuldenregeling werd in 1999 in het leven geroepen. Ze moet mensen die in een penibele situatie zitten helpen om een nieuwe start te maken. Desnoods worden na een hele poos de resterende schulden kwijtgescholden. Dat komt overeen met een persoonlijk faillissement.

In een jaar is het aantal mensen in een schuldenregeling met zowat 8.000 toegenomen. Dit jaar alleen al steeg het aantal met zowat 2.000.

JVG

Nu in het nieuws