"Iedereen kan ongrondwettige verkiezingen bij rechter betwisten"

Iedereen kan ongrondwettige verkiezingen bij rechter betwisten

"Iedereen kan ongrondwettige verkiezingen bij rechter betwisten"

Print
“Sinds het Grosaru-arrest van het Mensenrechtenhof in Straatsburg van 2 maart kan iedere belanghebbende de resultaten van verkiezingen zonder dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is gesplitst, betwisten bij het gerecht. Vooraf bij het Brusselse Hof van Beroep, achteraf bij de rechtbank van eerste aanleg", meent Senator Hugo Vandenberghe (CD&V).

"Bovendien kunnen alle wetten die gestemd worden door een ongrondwettig parlement, dat zich door het Grosaru-arrest niet meer zelf wettig verkozen kàn verklaren, later ook bij de rechter betwist worden. De chaos dreigt".

En verder: “Als er verkiezingen komen zonder oplossing voor BHV, dan zijn die ongrondwettig. Dan kunnen alle kandidaat-verkozenen in Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde met succes een eis tot schadevergoeding tegen de Belgische staat indienen bij de rechtbank”.

Dat vonden eerder al grondwetsspecialiste Evelyne Maes (KULeuven) én maar liefst procureur-generaal Leclercq van het Hof van Cassatie.

Lees alles over BHV in vijftien vraagjes op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

.

Nu in het nieuws