"Biobrandstoffen schaden arme landen niet"

Biobrandstoffen schaden arme landen niet

"Biobrandstoffen schaden arme landen niet"

Print
"Ik kan duidelijk stellen dat het beleid voor biobrandstoffen de ontwikkelingslanden geen schade heeft toegebracht." Dat zegt EU-commissaris Andris Piebalgs aan IPS. Piebalgs is nu verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking maar had in de commissie-Barroso I (2004-2010) de portefeuille van energie en sprak toen nadrukkelijk zijn steun uit voor het kweken van gewassen om brandstof uit te halen, tot groot ongenoegen van onder meer voedselexperts.

Volgens een document dat Andris Piebalgs deze week publiceerde, mag de Europese strijd tegen de armoede niet ondermijnd worden door EU-activiteiten op andere terreinen zoals handel, landbouw en visserij. De EU-functionarissen hebben de "plicht", stelt het document, om de effecten van biobrandstofproductie op de armen in de gaten te houden. Toch verdedigt Piebalgs nog steeds zijn vroegere beslissing om biobrandstoffen te promoten.

Vernietiging bossen

In 2007 verdedigde Piebalgs (als EU-commissaris voor Energie dus) de strategie dat minstens 10 procent van alle transport op EU-wegen tegen 2020 door biobrandstof moet worden aangedreven. Milieuactivisten en voedselexperts verzetten zich daar fel tegen. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN bijvoorbeeld is het toenemende gebruik van biobrandstof op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk voor de stijging van de voedselprijzen waardoor het aantal hongerlijders in de wereld boven het miljard is gestegen. Tot de voedselgewassen die voor auto's en vrachtwagens gebruikt worden, behoren tarwe, maïs, soja, suiker en palmolie.

Piebalgs' houding staat haaks op bevindingen van verscheidene studie die op verzoek van de Europese Commissie zijn uitgevoerd. Vorige maand nog deed een milieu-impactstudie de vraag rijzen of het biobrandstofbeleid van de EU de klimaatwijziging wel zou afremmen. Als het aandeel van biobrandstof in het wegtransport het komende decennium met 5 procent stijgt, dan zal dat meer kwaad dan goed doen voor het milieu, zei de studie, aangezien er veel bossen sneuvelen om plaats te maken voor biobrandstofgewassen. Geweigerd

De Europese Commissie heeft tot dusver geweigerd een reeks andere documenten over het EU-brandstofbeleid vrij te geven.

"Er zijn steeds meer bewijzen dat het biobrandstofbeleid van de EU tot de vernietiging van bossen en rurale zones zal leiden en ook de voedselprijzen zal doen stijgen", zegt Adrian Bebb van Friends of the Earth. "Het is zeer duidelijk dat het EU-beleid voor biobrandstof niet duurzaam is en dat het slechts een kwestie van tijd is voor de EU dat beleid zal moeten veranderen. Maar sommige commissarissen willen dat nog steeds niet onder ogen zien."

Honger

Eerder dit jaar voorspelde ActionAid dat er wereldwijd nog eens 600 miljoen mensen met honger zouden bijkomen tegen 2020 als de EU zijn biobrandstofbeleid niet aanpast. Anne Catherine Claude van ActionAid zegt dat Piebalgs "waarschijnlijk bang" is om de impact van biobrandstoffen toe te geven omdat hij de energie- en agrobedrijven die belang hebben bij de EU-doelstellingen, niet wil verontrusten. De Europese doelstellingen kwamen er nadat de EU een adviesraad consulteerde met vertegenwoordigers van bedrijven als Shell, Abengoa, Total, British Sugar, Nestlé en Volvo.

"De Commissie kan de biobrandstofindustrie niet blijven promoten", zegt Claude. "Maar het is moeilijk om dat te erkennen omdat dit zou betekenen dat de bedrijven die bij de biobrandstofindustrie betrokken zijn, veel geld zouden verliezen." 0,7 procent

Piebalgs presenteerde deze week ook een plan om de EU-hulp aan arme landen op te voeren. De vijftien landen die de Unie vormden voor de uitbreiding naar Oost-Europa hadden in 2004 beloofd om tegen 2015 0,7 procent van hun inkomsten te reserveren voor officiële ontwikkelingshulp. Piebalgs betreurde dat het Europese gemiddelde op dit moment slecht 0,4 procent bedraagt.

In 2009 maakte de EU (als geheel) 49 miljard euro vrij voor ontwikkelingshulp. Volgens Piebalgs moet dit met 9 miljard euro per jaar stijgen als Europa zijn belofte tegen 2015 wil nakomen.

Hij drong erbij de regeringen van de EU-landen op aan actieplannen te presenteren met details over de manier waarop ze de hulp willen laten stijgen. Zulke stijgingen moeten ook in tijden van financiële moeilijkheden mogelijk zijn, zegt hij. "Als u dit vergelijkt met nationale begrotingen, dan gaat dat niet meteen om grote sommen."

RP (IPS)

MEEST RECENT